Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Ceny rzepaku na historycznie wysokich poziomach

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 9 grudnia br.światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 627,6 mln t wobec 603,6 mln t w sezonie 20/21 (+4,0%), głównie ze względu na wyższe zbiory soi (+4,2%) oraz nasion słonecznika (+16,2%). W kierunku wzrostu produkcji oddziaływać będą również wyższe zbiory orzechów ziemnych, nasion bawełny, nasion palmowca oraz kopry, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał ich silny spadek w przypadku rzepaku. Do wzrostu produkcji roślin oleistych przyczyni się ich większa powierzchnia zasiewów, czemu sprzyjają bardzo wysokie ceny roślin oleistych.

Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 627,1 mln t wobec 593,5 mln t w sezonie 20/21 (+5,7%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu światowego spożycia roślin oleistych pozostaje silny popyt ze strony Chin. Źródłem wyższego zużycia roślin oleistych są również rosnące ceny ropy naftowej, które sprzyjają ich większemu wykorzystaniu do produkcji biopaliw. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 21/22 zmniejszą się do 114,1 mln t wobec 122,7 mln t w sezonie 20/21 (-6,9%). Tym samym wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 18,2% wobec 20,7% w poprzednim sezonie, pozostając na relatywnie niskim poziomie.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 21/22 zmniejszy się do 68,4 mln t wobec 73,2 mln t w sezonie 20/21 (-6,6%). Spadek produkcji rzepaku będzie efektem znaczącego obniżenia zbiorów w Kanadzie (-35,3%) ze względu na suszę, którego nie zdołają skompensować wyższe zbiory w UE (+5,9%), Australii (+22,2%) i na Ukrainie (+10,9%). Światowe zużycie rzepaku w sezonie 21/22 spadnie do 70,1 mln t wobec 75,0 mln t w sezonie 20/21 (-6,5%). W efekcie zapasy końcowe w sezonie 21/22 obniżą się do 4,4 mln t wobec 6,2 mln t w sezonie 20/21 (-28,9%), co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 04/05. W konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 6,2% wobec 8,2%, osiągając najniższą wartość od sezonu 04/05.

Uważamy, że ze względu na bardzo napiętą sytuację popytowo-podażową ceny roślin oleistych pozostaną w najbliższych kwartałach na podwyższonym poziomie. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen roślin oleistych są rosnące ceny ropy naftowej zwiększające popyt na biopaliwa. W naszej ocenie obniżkę cen mogą przynieść dopiero szacunki zbiorów na sezon 22/23 wskazujące na odbudowę światowych zapasów. Wzrost produkcji roślin oleistych w przyszłym sezonie będzie jednak ograniczany przez niższe zużycie nawozów mineralnych z uwagi na ich wysokie ceny. W konsekwencji uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3000 zł/t oraz ok. 2300 zł/t na koniec 2022 r. Czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów roślin oleistych, a także kształtowanie się cen ropy naftowej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!