Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Ceny owoców w dół, ceny warzyw w górę

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2021, tegoroczne zbiory owoców wyniosą prawie 4,6 mln t (+3% r/r) i tym samym ukształtują się one powyżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 4,0 mln t (+3,3% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na prawie 0,6 mln t (+0,5% r/r). Tegoroczne warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Obfita pokrywa śnieżna na przełomie 2020 r. i 2021 r. uchroniła platnacje przed przemarzaniem, a topniejący śnieg wzbogacił zasoby wody zgromadzone w glebie. Chłodna i deszczowa wiosna spowolniła wegetację. Z jednej strony uchroniło to pąki kwiatowe przed przemarzaniem, z drugiej strony skróciło okres kwitnienia i aktywność zapylaczy. Lato przyniosło istotną poprawę warunków agrometeorologicznych. W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,6 mln t (+2,8% r/r), wiśni na ok. 165 tys. t (+8% r/r), śliwek na ok. 110 tys. t (+10% r/r), gruszek na ok. 57 tys. t (+1% r/r) oraz czereśni na ok. 58 tys. ton (17% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 150 tys. t (+11% r/r), truskawek na niemal 177 tys. t (+21% r/r), malin na ok. 120 tys. t (bez zmian) oraz agrestu na ok. 9,3 tys. t (+5% r/r). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców poznamy 30 września.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2021, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 mln t (-2% r/r), a tym samym ukształtują się poniżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Chłodna i deszczowa wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw oraz utrudniała terminowe wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. W kolejnych miesiącach wystąpił deficyt opadów. Dopiero miesiące letnie przyniosły poprawę warunków agrometeorologicznych. Zbiory kapusty oceniane są na około 700 tys. t, kalafiorów na ok. 145 tys. t, cebuli na ok. 630 tys. t, marchwi na ok. 630 tys. t, buraków ćwikłowych na ok. 240 tys. t, ogórków na ok. 120 tys. t, a pomidorów na ok. 160 tys. t. Zbiory pozostałych warzyw gruntowych szacuje się na ok. 1,2 mln t. Zgodnie z prognozą IERiGŻ tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t (+1,3% r/r). Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 675 tys. t (+0,7% r/r), a ogórków spod osłon ok. 295 tys. t (+1,7% r/r). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 30 września.

Obecnie mamy do czynienia z deflacją cen owoców. Jej przyczyną są silne efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z pandemią, a także wysokie zapasy owoców po poprzednim sezonie. Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą wzrost dynamiki cen w tej kategorii wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej czynników. W ostatnich miesiącach utrzymuje się wzrost cen warzyw, co wynika z ich niższych tegorocznych zbiorów. Skala dalszego wzrostu cen zależeć będzie od ostatecznej wielkości zbiorów warzyw późnych. Uwzględniając warunki pogodowe w okresie sierpień-wrzesień mogą one nieco poprawić sytuację podażową. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!