Analizy i badania

Centra Badawczo-Rozwojowe – jak pozyskać wsparcie UE?

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Do 31 października br. duże, małe i średnie firmy mogą składać wnioski na projekty związane z budową lub rozbudową centrów B+R (Działanie 2.1 PO Inteligentny Rozwój). W trzecim już konkursie dla tego działania, budżet wyniesie 460 mln PLN.</strong></span></span></p>

>

Wysokość wsparcia w zależności od rodzaju pomocy, wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:

  • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • pomoc de minimis   do 45% wartości kosztów kwalifikowanych  

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • agenda badawcza zawieraj?ca informacje o planowanych projektach badawczych, kończ?cych się innowacj? produktow? lub procesow?,
  • potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarz?dcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarz?dzania projektem i realizacj? agendy badawczej,
  • udokumentowana współpraca z jednostk? naukow?,
  • nowe miejsca pracy B+R,
  • planowany wzrost nakładów B+R.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl, w tym w Kalendarium Funduszy UE.  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

***

O Crido Taxand  

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 160-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.    

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!