Analizy i badania

Cena skupu mleka coraz wyższa

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w sierpniu. W danych na szczególną uwagę zasługuje cena skupu mleka, która w sierpniu wyniosła 104,88 zł/hl (-2,7% r/r). Mimo utrzymującego się jej spadku w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym od czterech miesięcy rośnie ona w ujęciu miesięcznym. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym rynek mleka wszedł we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016).</p>

>

W danych warto zwrócić również uwagę na kontynuację wzrostu cen skupu żywca wieprzowego, która w sierpniu wyniosła 5,31 zł/kg (+21,3% r/r). Obserwowane jest jednak wyraźne obniżenie jej miesięcznej dynamiki (0,2% m/m w sierpniu wobec 8,2% w lipcu), co sygnalizuje, że najprawdopodobniej okres najsilniejszego wzrostu cen jest już za nami. Wzrost cen skupu w ujęciu rocznym został odnotowany również w przypadku bydła (+3,7% r/r), podczas gdy ceny drobiu obniżyły się (-6,8% r/r).  

Ceny większości gatunków zbóż w sierpniu spadły w ujęciu rocznym. Najsilniej zmniejszyły się ceny jęczmienia (-11,6% r/r) oraz pszenicy (-7,8% r/r). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku kukurydzy (+5,5% r/r). Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku cen zbóż (pomimo prognoz wskazuj?cych na ich niższe zbiory w Europie) s? nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!