RSE  •  Zobacz także

Ceetrus będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

Ceetrus Polska sp. z o.o. jest inwestorem, deweloperem, komercjalizatorem oraz zarządcą centrów i galerii handlowych. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Carbon Neutral, Territory Positive (C- T+)” firma ogranicza ślad węglowy, działa na rzecz bioróżnorodności oraz realizuje bogaty program aktywności dla lokalnych społeczności.

 

OD WYSTAWCY:

 

CSR, rozumiany jako zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, jest kluczowym elementem strategii biznesowej Ceetrus Polska. Firma bierze odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz podejmuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Podczas 8. edycji Targów CSR na wirtualnym stoisku firmowym będzie można poznać założenia i sposoby realizacji strategii zrównoważonego rozwoju firmy, opierającej się na dwóch filarach: C- T+ Carbon Neutral i Territory Positive. Pierwszy z nich to odpowiedź na zachodzące zmiany klimatu, drugi – na potrzeby lokalnych społeczności. Firma ogranicza ślad węglowy wytwarzany zarówno przez obiekty, jak i pracowników, realizuje działania na rzecz bioróżnorodności oraz ograniczenia konsumpcji mediów. Z kolei poprzez różnorodne wydarzenia organizowane w centrach i galeriach handlowych w ramach programu „Dobry sąsiad” Ceetrus chce integrować i angażować lokalną społeczność. Z powyższymi działaniami można zapoznać się w „Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2019”, dostępnym na naszym stoisku. Opisujemy w nim szeroko podejmowane inicjatywy i działania.

Odwiedzający wirtualne stoisko Ceetrus Polska będą mogli zapoznać się także z różnorodnymi materiałami, które rozwijają wybrane tematy opisane w raporcie. Przedstawiamy w nich działania Ceetrus Polska w obszarze zapewnienia bioróżnorodności terenów wokół obiektów handlowych, wspierania rozwoju elektromobilności, a także zapewnienia równości płci w biznesie.

Założenia strategii CSR C- T+ znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach działalności Ceetrus Polska. Również na etapie prac nad nowymi projektami. Podczas Targów CSR będzie można poznać założenia dwóch wielofunkcyjnych inwestycji planowanych przez Ceetrus – Wilanów Park w Warszawie oraz projekt w Piasecznie.

 

 

Obecność na targach

Podczas 8. edycji Targów CSR przy Gorących Stolikach będzie można porozmawiać z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu oraz liderem komunikacji i CSR w Ceetrus Polska o tym, jak firma rozumie zrównoważony rozwój biznesu i w jakich obszarach go realizuje.

Odpowiedzialna za CSR ekspert przedstawi szczegóły strategii zrównoważonego rozwoju firmy Ceetrus. Wspomniana strategia opiera się na dwóch filarach: C- T+ Carbon Neutral i Territory Positive. Pierwszy z nich to odpowiedź na zachodzące zmiany klimatu, drugi – na potrzeby lokalnych społeczności. Firma ogranicza ślad węglowy, działa na rzecz bioróżnorodności oraz realizuje bogaty program aktywności dla lokalnych społeczności.

Przy Gorących Stolikach będą również dostępni wybrani członkowie zespołu CSR – marketing managerowie centrów handlowych: Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł.

W materiałach online dostępnych dla odwiedzających firma zaprezentuje m.in. wybrane działania w obszarze zapewnienia bioróżnorodności terenów wokół obiektów handlowych, wspierania rozwoju elektromobilności, a także zapewnienia równości płci w biznesie. Będzie można również poznać założenia dwóch wielofunkcyjnych inwestycji planowanych przez Ceetrus – Wilanów Park w Warszawie oraz projekt w Piasecznie.

Z kolei całościowy obraz działań firmy pokazuje „Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019”, który będzie dostępny na wirtualnym stoisku. W raporcie zostały opisane inicjatywy i działania Ceetrus, m.in. liczne aktywności na poziomie korporacyjnym oraz realizowany w centrach i galeriach handlowych program „Dobry sąsiad”, poprzez który Ceetrus chce integrować i angażować lokalną społeczność.

 

 

Wstępny Harmonogram działań Wystawcy (stoisko i stolik)

 

05.10.2020 pon. w godz. 14.00-15.30

spotkanie z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu, liderem komunikacji i CSR Ceetrus Polska

06.10.2020 wt.

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR:
Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

07.10.2020 śr. w godz. 14.00-15.30

spotkanie z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu, liderem komunikacji i CSR Ceetrus Polska

08.10.2020 czw.

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR:
Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

09.10.2020 pt.

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR:
Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

 

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

GENDER EQUALITY

 

NOWA INWESTYCJA - WILANÓW

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!