Grupa robocze  •  Izba

CCIFP zaproszona przez m.st. Warszawa do grupy roboczej 4.4. „Inspirujemy Świat” Strategii Warszawa 2030!

Członkowie grup roboczych będą współpracować z przedstawicielami Biur UM przy tworzeniu i opiniowaniu programu wykonawczego dla celu „Inspirujemy świat” Strategii Warszawa 2030 - dokumentu strategicznego dla dalszego rozwoju Warszawy.

Pomysły i uwagi członków grup będą omawiane na spotkaniach grup roboczych, a następnie zatwierdzane przez Radę Programową. Spotkania odbywać się będą cyklicznie, do czerwca 2020.

 

Cel strategiczny: 4. Twórcze środowisko

Cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat

Opis celu: Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury wymaga ułatwienia im nawiązywania relacji zagranicznych. Prowadzone będą działania ułatwiające poszukiwanie partnerów i nawiązywanie relacji zagranicznych oraz włączanie się w projekty międzynarodowe. Planuje się promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć warszawskich innowatorów i twórców. Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych programach i projektach skierowanych do miast, ich mieszkańców i organizacji, co wzmocni jej wizerunek jako miasta o dużym twórczym potencjale.

 

Więcej informacji wkrótce!

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!