Podsumowanie wydarzeń

CCIFP zacieśnia współpracę z UKSW

<p style="text-align: justify;">Francusko-Polska Izba Gospodarcza uczestniczyć będzie w Targach pracy UKSW Jobs day, które odbędą się 18 kwietnia na terenie uczelni. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu listu intencyjnego o współpracy w ramach projektu europejskiego "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW".</p>

>

CCIFP jest jedyn? izb? bilateraln?, z któr? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdecydował się podpisać list intencyjny o wzajemnej współpracy. Jego celem jest zbliżenie środowisk akademickich do biznesu, dopasowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy i ułatwienie firmom stowarzyszonym w CCIFP kontaktu ze studentami i absolwentami uczelni. Udział w Targach Pracy jest pierwszym z szeregu działań, które będ? podejmowane wspólnie przez CCIFP i UKSW w najbliższym czasie.

Więcej informacji na temat targów >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!