Podsumowanie wydarzeń

CCIFP współtworzy Polski System Kwalifikacji

>

Polski System Kwalifikacji tworzony jest w odpowiedzi na inicjatywę Unii Europejskiej, której celem było stworzenie programu umożliwiaj?cego zrozumienie i porównanie kompetencji osób ucz?cych się i pracuj?cych w Europie.

W Polsce prace te prowadzone s? w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat współpracy w tym zakresie :

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz(@)ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520  839

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!