Komitety  •  Grupa robocze Finance - Assurance - Banque

CCIFP wraz z grupą IGCC kontynuują działania w kontekście pracy nad przepisami związanymi z podatkiem u źródła (WHT)

Kontynuując nasze działania w kontekście pracy nad przepisami związanymi z podatkiem u źródła (WHT), w imieniu firm zrzeszonych w IGCC, zasygnowaliśmy kolejny obszar, który wymaga poprawy w Polskim Ładzie. Monika Lewandowska z firmy CRIDO merytorycznie czuwa nad tematem WHT już od października 2018 roku.

 

Warszawa, 27.10.2021 r.

Sz. P. Kazimierz Kleina
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu niżej wskazanych izb bilateralnych, które wchodzą w skład International Group of Chambers of Commerce - IGCC) (dalej: IGCC) przekazujemy uwagę do ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 wraz z autopoprawką, druk sejmowy nr 1532-A, dalej: Ustawa) w zakresie dotyczącym przepisów przejściowych związanych z tzw. podatkiem u źródła.

  1. W odniesieniu do podatku u źródła (dalej: WHT), Ustawa wprowadza łagodzące warunki w zakresie stosowania tzw. reżimu „Pay and refund”. Mechanizm ten, ....

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ DOKUMENTU

 

 

International Group of Chambers of Commerce (IGCC) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej. Obecnie IGCC skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentuje obecnie 23 kraje i ponad 2700 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniającym ponad 800 000 osób.

 

Więcej informacji:

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!