Komitety  •  Grupa robocze Finance - Assurance - Banque

CCIFP, w imieniu IGCC, przedłożyła w dniu 13 października 2021r dodatkowe uwagi odnośnie podatku minimalnego, który został wprowadzony w Polskim Ładzie

CCIFP, w imieniu IGCC, przedłożyła w dniu 13 października 2021r. dodatkowe uwagi odnośnie zmian w podatkach przewidzianych w tzw. Polskim Ładzie, w tym m.in. podatku minimalnego, który został wprowadzony w Polskim Ładzie. Dokument przygotowaliśmy dla Senackiej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu. Pismo przygotowała Agnieszka Wnuk z MDDP, po otrzymaniu uwag ze strony firm, które reprezentują 17 izb zgrupowanych w IGCC.

 

Warszawa, 13 października 2021 r

Sz. P. Kazimierz Kleina
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu niżej wskazanych izb bilateralnych, które wchodzą w skład International Group of Chambers of Commerce - IGCC) (dalej: IGCC) przekazujemy uwagi do ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 wraz z autopoprawką, druk sejmowy nr 1532-A, dalej: Ustawa).

 

  1. Tzw. minimalny podatek dochodowy

Przedsiębiorcy stowarzyszeni w IGCC stanowczo sprzeciwiają się wprowadzeniu tzw. minimalnego podatku dochodowego i postulują wprowadzenie do Projektu poprawki polegającej na wykreśleniu art. 2 pkt 48 oraz wprowadzenie zmian dostosowujących w pozostałych przepisach polegających na wykreśleniu odesłań do art. 24ca.

 

 

W przypadku, gdyby całkowite wykreślenie art. 24ca nie było możliwe, IGCC wskazuje na konieczność:

  1. Uwzględnienia w katalogu kosztów, których nie uwzględnia na potrzeby kalkulacji straty lub udziału dochodu w przychodach innych niż amortyzacja środków trwałych wydatków uzasadnionych gospodarczo poprzez dodanie w art. 24ca ust. 2 w pkt 1) ....

 ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ DOKUMENTU

 

Pismo to stanowi kontynuację naszego udziału w konsultacjach społecznych, w ramach których złożyliśmy łącznie 6 obszernych pisma (w sumie ponad 60 stron) w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Rozwoju, a w dniu 15 września przesłaliśmy do Ministerstwa Finansów oraz Sejmowej Komisji Finansów Publicznych dodatkowe pismo z uwagami odnośnie wprowadzenia podatku minimalnego.

 

Warszawa, 15 września 2021 r

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Przewodniczący
Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu niżej wskazanych izb bilateralnych, które wchodzą w skład International Group of Chambers of Commerce - IGCC) (dalej: IGCC) zwracamy się z prośbą o uwzględnienie postulatów dotyczących zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego, tzw. ukrytej dywidendy oraz podatku od przerzuconych dochodów, których wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 wraz z autopoprawką, druk sejmowy nr 1532-A, dalej: Projekt).

 

POSTULATY

  1. Przedsiębiorcy stowarzyszeni w IGCC stanowczo sprzeciwiają się wprowadzeniu tzw. minimalnego podatku dochodowego z powodów wskazanych poniżej i postulują wprowadzenie do Projektu poprawki polegającej na wykreśleniu art. 2 pkt 46 oraz wprowadzenie zmian dostosowujących w pozostałych przepisach polegających na wykreśleniu odesłań do art. 24ca...

 ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ DOKUMENTU

 

 

Bardzo dziękujemy poniższym osobom za wsparcie merytoryczne oraz za pomoc w przygotowaniu stanowisk IGCC:

  • Agnieszka Wnuk, Partner, Doradca Podatkowy | Tax Adviser, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
  • Monika Lewandowska | Senior Manager, Tax Advisory Services, CRIDO
  • Ewelina Stamblewska-Urbaniak | Partner, Transfer Pricing / Financial Modeling and Valuation Services, CRIDO
  • Michał Wodnicki | Partner, Human Advisory Services, CRIDO

 

International Group of Chambers of Commerce (IGCC) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej. Obecnie IGCC skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentuje obecnie 23 kraje i ponad 2700 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniającym ponad 800 000 osób.

 

Więcej informacji:

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!