Podsumowanie wydarzeń  •  Izba

CCIFP spotkała się z Ministrem Rozwoju, by porozmawiać o wyzwaniach dla biznesu

Kryzys energetyczny, inwestycje i rozwój biznesu były tematami poruszanymi na spotkaniu z ministrem rozwoju Waldemarem Budą.

Wraz z grupą przedsiębiorców CCIFP spotkała się 10.10.2022 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z Ministrem Waldemarem Budą, by porozmawiać o wyzwaniach energetycznych, które stoją przed firmami posiadającymi zakłady produkcyjne w naszym kraju, a także pomysłach przedstawionych w Białej Księdze CCIFP na poprawę efektywności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zbliżająca się zima i obawy związane z zapewnieniem ciągłości dostaw surowców energetycznych skłoniły Ministerstwo i firmy do wspólnego szukania rozwiązań i bieżącej wymiany informacji. Minister podkreślał konieczność zapewnienia Polsce niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł, co już jest prowadzone od ponad dekady. Rząd prowadzi działania, które mają zabezpieczyć obywateli, ale też przedsiębiorstwa przed dużymi wzrostami kosztu energii i podkreśla konieczność podjęcia pilnych działań na szczeblu UE. Strona polska złożyła zresztą kilka propozycji zabezpieczenia dostaw i ustabilizowania cen gazu i energii na rynku europejskim. 

Minister podkreślał również potrzebę inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w tym magazynowania energii oraz inteligentne systemy (smart grids), poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii.

Przedstawił również aktualne i planowane mechanizmy wsparcia dla sektorów energochłonnych, by zabezpieczyć je przez zwyżkami cen energii przez system dopłat i dotacji, by tym samym wyrównać konkurencyjność zakładów zlokalizowanych w Polsce wobec przedsiębiorstw w krajach spoza Europy. 

PROPOZYCJE CCIFP ZAPISANE W BIAŁEJ KSIĘDZE >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!