Izba

CCIFP partnerem Social Impact 2021

15 września – Game Changers Academy Social Impact 2021 – Sesja kreatywna dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Game Changers Academy od 2018 roku wspiera podmioty z sektora non-profit w projekcie GCA Social Impact. W każdej edycji programu dla liderów GCA Master of Business Change pojawia się miejsce dla stypendysty, który biorąc udział w rekrutacji ma możliwość zdobycia bezpłatnego stypendium ufundowanego przez Game Changers Academy.

Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystali Stowarzyszenie „Na Tak”, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Szkoła Liderów, IP Centrum Zdrowia Dziecka. Tegorocznymi stypendystami są przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Francusko-Polska Izba Gospodarcza dołączyła do tej inicjatywy i stała się partnerem wspierającym. Zachęcamy wszystkie firmy i jej pracowników do udziału w tym wydarzeniu. 

Game Changers Academy Social Impact 2021

Dla tegorocznych stypendystów GCA Master of Business Change, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzimy sesję kreatywną z symulacją Time Machine, której celem jest wypracowanie pomysłów na działania z zakresu profilaktyki i wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w upowszechnieniu Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Kogo zachęcamy do udziału w spotkaniu?

Podobnie jak w grudniu 2018 roku, gdy spotykaliśmy się w murach IP Centrum Zdrowia Dziecka, by wypracować strategię i sposoby zmodernizowania wielospecjalistycznego szpitala dziecięcego IP CZD, tak też w tym roku zapraszamy przedstawicieli różnych sektorów i organizacji, wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami w słusznej sprawie. Energia z sesji Time Machine dla IP CZD przekształciła się w Fundację KIDS – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali.

Korzystając z wiedzy, doświadczenia i energii Uczestniczek i Uczestników oraz Przyjaciół i Ambasadorów Game Changers Academy, chcemy przenieść Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w przyszłość, uruchamiając na rzecz ochrony dzieci jak największą grupę ludzi.

Szczegóły spotkania

Kiedy: 15 września 2021, 14.30 – 18.30

Format: hybrydowy (możliwe dołączenie stacjonarne i online)

Miejsce stacjonarne: siedziba CCIFP, Al. Jerozolimskie 93, Warszawa

Kilka słów o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Opracowała i promuje Standardy Ochrony Dzieci, które powinny być wdrożone w każdej instytucji zajmującej się dziećmi. To właśnie dzięki nim dzieci w placówkach są bardziej bezpieczne.

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

REJESTRACJA: https://gamechangersacademy.eu/15-wrzesnia-game-changers-academy-social-impact-2021-sesja-kreatywna-dla-fundacji-dajemy-dzieciom-sile/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!