Podsumowanie wydarzeń

CCIFP na Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza została Organizacj? Eksperck? Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. W najbliższym czasie, już 18 kwietnia, będziemy Partnerem Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny.

Wydarzenie to odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod hasłem „Prawo w praktyce zawodowej tłumacza”. Tegoroczny kongres otworzy cykl spotkań pod nazw? „Lubelskie Spotkania Tłumaczy”, które będ? się odbywały rokrocznie w marcu lub kwietniu. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja oraz doskonalenie zawodowe lokalnego środowiska tłumaczy.

Uczestnikami spotkania będ? głównie tłumacze, ale również przedstawiciele świata kultury i nauki oraz biznesu. Partnerem tego przedsięwzięcia jest przywołany powyżej Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!