Podsumowanie wydarzeń  •  Aktualności firm stowarzyszonych

CCIFP i Ambasada RP zapraszają na seminarium dot. zachęt finansowych dla francuskich inwestorów w Polsce

<p style="text-align: justify;">3 grudnia br. w Ambasadzie RP w Paryżu odbędzie się seminarium <strong>„Zachęty finansowe dla francuskich inwestorów w Polsce”</strong> ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy UE na lata 2014-2020.  </p>

>

To półdniowe wydarzenie to wyj?tkowa okazja zarówno dla francuskich firm już obecnych w Polsce, jak i tych, które dopiero rozważaj? ekspansję w tej części Europy, do zapoznania się z nowymi możliwościami wsparcia rozwoju biznesu w Polsce. Podczas seminarium zaprezentowany zostan? zarówno ogólny klimat inwestycyjny w Polsce, jak i liczne zachęty finansowe, w szczególności w kontekście dofinansowania z UE, zachęt podatkowych i innych finansowych aspektów zw. z prowadzeniem działalności biznesowej w Polsce.

Organizatorami spotkania s?  Ambasada Republiki Polski w Paryżu i Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest  Taxand France  oraz  Crido Taxand  - firma doradcza, która dwukrotnie w poprzedniej perspektywie otrzymała tytuł najskuteczniejszego doradcy w pozyskiwaniu środków unijnych dla firm w Polsce wg miesięcznika FORBES.

Zachęcamy do przekazania zał?czonego zaproszenia do osób decyzyjnych w Państwa firmie we Francji, dla których mogłoby ono być interesuj?ce i inspiruj?ce, szczególnie w sytuacji, gdy Państwa firma rozważa dalsz? ekspansję w Polsce. Będzie to jedyna okazja do zapoznania się z rodz?cymi się właśnie nowymi możliwościami finansowania rozwoju biznesu w Polsce, jeszcze w tym roku, i to bezpośrednio w Paryżu.

Seminarium jest bezpłatne dla zaproszonych gości. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy i partnerzy

P.S. W kwestii podobnych wydarzeń w Warszawie zachęcamy do śledzenia naszego kalendarium na www.ccifp.pl

P.S. 2.:   Dodatkowe informacje - Dotacje unijne 2014-2020 – jaki budżet i jakie obszary wsparcia?

Na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 przyznano Polsce 82,5 mld EUR. Jest to najwyższy budżet, jaki dot?d Polska otrzymała w ramach Funduszy UE, prawdopodobnie jest to też ostatni tak wysoki budżet przyznany temu państwu członkowskiemu.   Spośród wskazanej wyżej kwoty istotna jej część zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw, mog?cych liczyć na sfinansowanie projektów m.in. z zakresu: badań i rozwoju, infrastruktury B+R oraz wdrożeń technologii / innowacyjnych inwestycji (16,5 mld EUR) czy eko-innowacji i efektywności energetycznej (14,4 mld). Dodatkowe możliwości daj? SSE czy zwolnienia podatkowe zw. z prowadzeniem określonej działalności w Polsce.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!