CCIFP coraz bliżej nowej siedziby

<p style="text-align: justify;"><strong>Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby wyrazili zgodę na zakup nieruchomości na ul. Żurawiej 6/12 z przeznaczeniem na nowie biuro CCIFP. Nabycie lokalu i przeprowadzka poprzedzone będą audytem technicznym i prawnym dla budynku, a także negocjacjami z bankiem udzielającym kredytu na część  tej inwestycji. Wyniki tych kontroli przedstawione zostaną Radzie, która ostatecznie wyrazi zgodę na zakup nieruchomości.</strong></p>

>

Lokal przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie daje CCIFP wiele możliwości rozwoju, a także umożliwia zainwestowanie zgromadzonych do tej pory oszczędności. Od 7 lat CCIFP każdego roku generowała zysk pomiędzy 230 a 480 tys. PLN, co pozwoliło na zabezpieczenie finansów na bież?c? działalność oraz odłożenie dodatkowych środków na rzecz przyszłych inwestycji. Wczorajsza zgoda Walnego Zgromadzenia otwiera nowy rozdział w historii Izby. Nieruchomość na Żurawiej to ponad 950 m2, które zostan? przeznaczone w części na biura CCIFP i sale konferencyjne, które będ? również nieodpłatnie udostępniane firmom stowarzyszonym oraz pozwol? na organizację większych wydarzeń w siedzibie organizacji. Większa przestrzeń stanie się również zapleczem dla rozwoju usługi inkubatora dla firm francuskich poszukuj?cych biur w Polsce wraz z obsług? recepcyjn? i wsparciem naszych ekspertów z Centrum Rozwoju Biznesu. Część biura zostanie przeznaczona na wynajem dla firm polskich i międzynarodowych zainteresowanych lokalizacj? swojej siedziby w centrum miasta.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu technicznego, który sprawdzi stan budynku, jego zgodność z obowi?zuj?cymi normami bezpieczeństwa i oszacuje koszty ewentualnych napraw i remontów w najbliższym czasie. Dokonany również zostanie audyt prawny. Równolegle wykonane zostan? prace planistyczne, które pozwol? przygotować projekt aranżacji wnętrz i określić dokładne koszty zwi?zane z remontem i adaptacj? przestrzeni do wymagań CCIFP. Prace te powinny skończyć się w pierwszym kwartale 2017. Ich wyniki zostan? przedstawione na zebraniu Rady CCIFP, która ostatecznie zatwierdzi zakup nowej siedziby przy ul. Żurawiej 6/12.

Więcej informacji na temat nowej siedziby >>>>>>

[nggallery id=92]

Do pobrania

Download prezentacja_siedziba_v08a.pdf  (PDF • 4 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!