Podsumowanie wydarzeń

CCIFP coraz bliżej nowej siedziby

<p style="text-align: justify;"><strong>Na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby wyrazili zgodę na zakup nieruchomości na ul. Żurawiej 6/12 z przeznaczeniem na nowie biuro CCIFP. Nabycie lokalu i przeprowadzka poprzedzone będą audytem technicznym i prawnym dla budynku, a także negocjacjami z bankiem udzielającym kredytu na część  tej inwestycji. Wyniki tych kontroli przedstawione zostaną Radzie, która ostatecznie wyrazi zgodę na zakup nieruchomości.</strong></p>

>

Lokal przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie daje CCIFP wiele możliwości rozwoju, a także umożliwia zainwestowanie zgromadzonych do tej pory oszczędności. Od 7 lat CCIFP każdego roku generowała zysk pomiędzy 230 a 480 tys. PLN, co pozwoliło na zabezpieczenie finansów na bież?c? działalność oraz odłożenie dodatkowych środków na rzecz przyszłych inwestycji. Wczorajsza zgoda Walnego Zgromadzenia otwiera nowy rozdział w historii Izby. Nieruchomość na Żurawiej to ponad 950 m2, które zostan? przeznaczone w części na biura CCIFP i sale konferencyjne, które będ? również nieodpłatnie udostępniane firmom stowarzyszonym oraz pozwol? na organizację większych wydarzeń w siedzibie organizacji. Większa przestrzeń stanie się również zapleczem dla rozwoju usługi inkubatora dla firm francuskich poszukuj?cych biur w Polsce wraz z obsług? recepcyjn? i wsparciem naszych ekspertów z Centrum Rozwoju Biznesu. Część biura zostanie przeznaczona na wynajem dla firm polskich i międzynarodowych zainteresowanych lokalizacj? swojej siedziby w centrum miasta.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu technicznego, który sprawdzi stan budynku, jego zgodność z obowi?zuj?cymi normami bezpieczeństwa i oszacuje koszty ewentualnych napraw i remontów w najbliższym czasie. Dokonany również zostanie audyt prawny. Równolegle wykonane zostan? prace planistyczne, które pozwol? przygotować projekt aranżacji wnętrz i określić dokładne koszty zwi?zane z remontem i adaptacj? przestrzeni do wymagań CCIFP. Prace te powinny skończyć się w pierwszym kwartale 2017. Ich wyniki zostan? przedstawione na zebraniu Rady CCIFP, która ostatecznie zatwierdzi zakup nowej siedziby przy ul. Żurawiej 6/12.

Więcej informacji na temat nowej siedziby >>>>>>

[nggallery id=92]

Do pobrania

Download prezentacja_siedziba_v08a.pdf  (PDF • 4 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!