Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour zwiększa dynamikę inwestycji w swoje aktywa w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Ronan Martin, Wiceprezes Zarządu Carrefour Polska ds. ekspansji i centrów handlowych podsumował pierwszy kwartał inwestycji Spółki na polskim rynku: </strong>-<em> Początek roku upłynął Carrefour pod znakiem intensywnych inwestycji w zwiększanie wartości posiadanych w Polsce aktywów. Celem naszej długoterminowej strategii jest zaoferowanie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni zakupowej w centrach handlowych oraz w sklepach. Działania te odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów, ale także najemców, poszukujących na rynku dobrych i sprawdzonych lokalizacji, które oferują nową jakość zakupów.</em></p>

>

Pierwszy kwartał 2015 roku pokazuje wyraźnie, że Carrefour zwiększa tempo modernizacji swojego portfolio obiektów, a dynamika realizowanych zmian jest znacznie wyższa niż w latach ubiegłych. W pierwszych miesi?cach tego roku zaprezentowaliśmy trzy centra handlowe Carrefour po remodelingu. Były to obiekty w Puławach, Starachowicach oraz Kędzierzynie Koźlu. W tym kwartale ukończyliśmy również przebudowę oraz remodeling naszego centrum handlowego w Olsztynie, a także rozpoczęliśmy modernizacje kolejnych galerii: w Grudzi?dzu, Rybniku oraz Jastrzębiu-Zdroju. Zdecydowaliśmy się przyspieszyć realizację naszych planów dotycz?cych remodelingu i rekomercjalizacji centrów handlowych m.in. w odpowiedzi na bardzo obiecuj?ce wyniki osi?gane przez Sonatę Park w Sochaczewie oraz CH Carrefour w Tomaszowie Mazowieckim, które poddaliśmy remodelingowi w 2014 roku.

Dynamiki nabrała również rozbudowa i rekomercjalizacja Galerii Morena w Gdańsku. W pierwszym kwartale do grona najemców naszej galerii doł?czył nowoczesny fitness klub, a także kolejne nowe marki odzieżowe i restauracyjne. Zakończyliśmy również budowę retail parku o powierzchni 3000 m. kw. GLA, który został otwarty dla klientów pod koniec marca.

Następne fazy realizacji Galerii Morena obejm? gruntowny remodeling i rozbudowę hipermarketu Carrefour oraz przebudowę galerii handlowej. Prace dotycz?ce hipermarketu już się rozpoczęły i zakończ? się latem tego roku, natomiast pierwsze prace w galerii wystartuj? już w lipcu.

Inwestycje w portfolio aktywów Carrefour to również intensywne prace nad modernizacj? sieci hipermarketów oraz supermarketów. W pierwszym kwartale 2015 roku nasza Spółka przebudowała i zmodernizowała cztery hipermarkety: we Wrocławiu, Elbl?gu, Chojnicach oraz Jastrzębiu. Ich klienci zyskali nie tylko większy komfort zakupów, dzięki dobrze przemyślanej i zorganizowanej sali sprzedaży, ale także zyskali dostęp do bogatszegoi bardziej zróżnicowanego asortymentu produktów. Co ważne, przeprowadzone modernizacje hipermarketów pozwoliły nam również znacz?co poprawić ich efektywność kosztow?. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia LED oraz wydajnego systemu chłodnictwa, udało nam się obniżyć zużycie energii, a tym samym zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie te działania wpisuj? się w realizowan? przez Carrefour strategię odpowiedzialnego biznesu, której celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i dbanie o środowisko naturalne.

Inwestycje w zwiększenie wartości aktywów Carrefour w Polsce, to również rozwój sieci supermarketów i sklepów franczyzowych. W pierwszym kwartale br. otworzyliśmy po remodelingu 7 supermarketów. Wyniki osi?gane przez te sklepy zachęciły nas do przyspieszenia modernizacji placówek w tym formacie i do końca tego roku zamierzamy przeprowadzić remodeling kilkudziesięciu takich obiektów. Otwieramy także sklepy osiedlowe. W marcu 2015 roku wprowadziliśmy na rynek now? ofertę franczyzow? ‘dla młodych’. Dzięki wszystkim tym inwestycjom udało nam się znacznie zwiększyć konkurencyjność naszej sieci w obu tych formatach.

Pocz?tek roku dla Carrefour był bardzo udany. Znacz?co zwiększyliśmy konkurencyjność marki Carrefour na lokalnych rynkach, zarówno w segmencie centrów handlowych, jak również hiper i supermarketów. Co ważne, nasze inwestycje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów oraz najemców. W tym czasie przedłużyliśmy ponad 80 umów z naszymi najemcami, wzbogaciliśmy nasze portfolio o nowe marki, a także otworzyliśmy kolejne sklepy znanych operatorów odzieżowych. Jest to dowód na to, że przyjęta przez Carrefour strategia jest skuteczna i przynosi wymierne efekty. Dlatego w kolejnych miesi?cach 2015 roku, dalej będziemy inwestować w rozwój naszej sieci, poprzez modernizacje posiadanych obiektów, jak również korzystać z możliwości ekspansji, analizuj?c pojawiaj?ce się oferty na polskim rynku.

***

Więcej informacji o Carrefour Polska:

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod której szyldem działa obecnie ponad 700 sklepów w takich formatach jak: hipermarkety, supermarkety oraz sklepy osiedlowe. Spółka jest również właścicielem i zarz?dc? sieci centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz kilkudziesięciu stacji paliw.

Grupa Carrefour

Obecna w 34 krajach jest jednym z największym detalistów na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365 000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 700 sklepów w różnych formatach: s? to hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!