Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour wraz ze swoją Fundacją w 10 krajach wspiera 2. międzynarodową Świąteczną Zbiórkę Żywności

<p style="text-align: justify;">Od Paryża przez Warszawę do Pekinu, od Sao Paulo przez Brukselę do Tajpej - Fundacja Carrefour koordynuje 2. międzynarodową Świąteczną Zbiórkę Żywności, która odbędzie się w prawie 3000 sklepów sieci Carrefour: w Argentynie, Belgii, Brazylii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Polsce, Rumunii oraz po raz pierwszy w Chinach i na Tajwanie. Celem akcji jest walka z głodem i spowodowanym nim wykluczeniem społecznym. Wszystkie sklepy sieci Carrefour będą zachęcały klientów do przekazywania jak największej liczby produktów, aby pobić ubiegłoroczny rekord i przygotować ponad 9 milionów posiłków dla osób najbardziej potrzebujących na całym świecie.</p>

>

Aby przył?czyć się do „Świ?tecznej Zbiórki Żywności” w Polsce, wystarczy w dniach między 28, a 30 listopada przyjść do sklepu Carrefour*, kupić dowolne produkty oraz przekazać je wolontariuszom Banków Żywności stoj?cym przed kasami. Rekomendowanymi s? produkty o długim terminie przydatności do spożycia, np. słodycze, olej, m?ka czy konserwy. Wszystkie dary przekazane przez klientów Carrefour trafi? za pośrednictwem Banków Żywności do osób najbardziej potrzebuj?cych.

W tym roku Carrefour wspólnie z Bankami Żywności przygotował znacznie większ? kampanię reklamow?, aby maksymalnie zmotywować klientów do wzięcia udziału w zbiórce. Oprócz standardowych nośników informacyjnych takich plakaty czy ulotki, w sklepach sieci Carrefour klienci będ? mogli także usłyszeć zaproszenie do akcji za pośrednictwem systemu nagłośnienia wewnętrznego oraz obejrzeć jej reklamę w sklepowej telewizji Carrefour TV. Zaproszenia do akcji trafi? również do ponad 250.000 fanów marki na Facebooku, a także do kilku milionów osób odwiedzaj?cych stronę internetow? www.carrefour.pl, a także subskrybentów newslettera Carrefour.

Dodatkowe wsparcie reklamowe tegorocznej zbiórki, to kolejny etap zacieśniania współpracy między sieci? Carrefour i Bankami Żywności:

- Carrefour od lat współpracuje z Bankami Żywności, realizuj?c wspólnie liczne inicjatywy w ramach programu Stop Marnotrawstwu – mówi Maria Cieślikowska, Dyrektor Działu Komunikacji i PR, Carrefour Polska. - Oprócz zbiórek żywności, w których regularnie bierze udział kilkadziesi?t naszych sklepów, należ? do nich m.in. wspólny projekt „Opowiedziani Każdego Dnia” edukuj?cy w zakresie przeciwdziałania marnotrawstwu czy program przekazywania żywności, która za pośrednictwem Banków, codziennie trafia do osób najbardziej potrzebuj?cych w całym kraju – dodaje Maria Cieślikowska.

O szczególnym zaangażowaniu Carrefour we współpracę z Bankami Żywności świadczy także grant finansowy przyznany przez Fundację Carrefour. Grant ten w wysokości 98 837 euro umożliwił zakup 5 ciężarówek wyposażonych w chłodnie dla lokalnych Banków Żywności: w Elbl?gu, Koninie, Rzeszowie, Chorzowie i Kielcach, a także częściowo sfinansował zakup takiego samochodu dla Banku w Łodzi. Dzięki pojazdom dostarczanie świeżej żywności osobom potrzebuj?cym w 6 polskich miastach jest szybsze, tańsze i łatwiejsze.

Od Sao Paulo do Pekinu, Carrefour zmobilizował prawie 3000 sklepów w 10 krajach na świecie

Druga międzynarodowa Świ?teczna Zbiórka Żywności rozpoczęła się w tym roku w dniu 17 listopada od sklepów Carrefour w Belgii. Następnie 19 listopada doł?czyły do niej sklepy Carrefour na Tajwanie, a w dniach 28 i 29 listopada, pozostałe sklepy tej sieci w 8 krajach na całym świecie: w Argentynie, Brazylii, Chinach, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Polsce oraz Rumunii.

Co więcej, Carrefour zmobilizował również setki swoich pracowników, którzy wspieraj? wolontariuszy Banków Żywności, m.in. w zachęcaniu klientów do wł?czania się w zbiórkę oraz pomocy przy sortowaniu podarowanych produktów. Cała żywność zebrane podczas międzynarodowej zbiórki, za pośrednictwem Banków Żywności trafi do lokalnych organizacji, które zajm? się przygotowaniem posiłków dla najbardziej potrzebuj?cych osób w każdym kraju.

Grupa Carrefour partnerem Banków Żywności od 1994 roku

Grupa Carrefour współpracuje z Bankami Żywności od 1994 roku. Równolegle ze wsparciem udzielanym Bankom, Carrefour pomaga również wielu lokalnym stowarzyszeniom, które przekazuj? podarowan? żywność najbardziej potrzebuj?cym. W 2013 roku na całym świecie firmie udało się przekazuj?c produkty, z których powstało ponad 77 milionów posiłków, a Carrefour był największym darczyńc? spośród wszystkich firm sektora prywatnego we Francji.

Ponadto, współpraca Fundacji Carrefour oraz Banków Żywności obejmuje również fundowanie pojazdów do przewozu żywności, w tym pojazdów-chłodni niezbędnych przy transporcie produktów świeżych.

W 2014 roku, Fundacja przyznała granty o wartości ponad 232.000 euro, które zostały wydatkowane, m.in. na zakup 12 pojazdów we Francji oraz remont jednego z lokalnych oddziałów Banków Żywności. Warto podkreślić, że w sumie od 1994 roku, Carrefour sfinansował zakup sprzętu dla 182 banków żywności na całym świecie, w tym m.in. 143 pojazdów chłodniczych oraz 18 komór chłodniczych i szaf chłodniczych.

* lista sklepów Carrefour bior?ca udział w tegorocznej zbiórce dostępna jest na www.carrefour.pl

Więcej informacji o Carrefour Polska:

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem sieci działa w Polsce ponad 700 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Więcej informacji na temat Carrefour Polska na : www.carrefour.pl .

Więcej informacji o Fundacji Carrefour :

Głównym celem założonej w 2000 roku Fundacji Carrefour jest działanie na rzecz społeczeństwa poprzez walkę z szeroko pojętym wykluczeniem na szczeblu międzynarodowym. W oparciu o zespół doświadczonych specjalistów, Fundacja koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach działalności: walki z głodem oraz niesieniu pomocy humanitarnej. W tych obszarach Fundacja Carrefour jest sponsorem wiele programów w krajach, w których obecna jest Grupa Carrefour oraz w krajach swoich dostawców. W 2013 roku Fundacja Carrefour sfinansowała 48 projektów w 9 krajach na świecie o wartości około 6,5 mln euro. Więcej informacji na: www.fondation-carrefour.org .

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!