Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska wprowadza nowy system znakowania żywności

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska wprowadza nowy, dodatkowy system znakowania żywności, który w przystępny i szybki sposób informuje konsumentów o wartościach odżywczych i zalecanej częstotliwości spożywania danych produktów. Wdrażanie systemu SENS na opakowaniach artykułów spożywczych marek własnych Carrefour oraz Jakość z Natury planowane jest jesienią 2017 roku. Inicjatorem i współtwórcą systemu jest Grupa Carrefour, a Polska będzie pierwszym krajem, w którym sieć zastosuje to znakowanie.</p>

>

SENS, czyli Uproszczony System Znakowania Żywności (z fr.  Système d’Étiquetage  Nutritionnel  Simplifié) to innowacyjny sposób przekazywania klientom wiadomości żywieniowych. Został stworzony, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomego wyboru produktów, a przez to ułatwić im układanie zdrowej, zbilansowanej diety. SENS powstał we współpracy Grupy Carrefour z francuskim środowiskiem naukowym, a Polska jest pierwszym krajem, w którym wdrożony zostanie ten system.

– Cieszę się, że mogę zaprezentować klientom Carrefour Polska nasz? now?, pioniersk? inicjatywę. Jesteśmy prekursorem na rynku we wdrażaniu systemu SENS. Polscy konsumenci skorzystaj?   z niego jako pierwsi. Zawsze słuchamy naszych klientów i podejmujemy wysiłki, aby odpowiedzieć na ich oczekiwania. W tym roku wprowadzamy kilka innowacyjnych rozwi?zań handlowych. System SENS zdobył uznanie oraz pozytywne opinie środowiska naukowo-badawczego nie tylko we Francji, ale również w Polsce –  mówi Guillaume de Colonges, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska.

Zadaniem SENS jest szybkie, jasne i intuicyjnie informowanie klientów o zalecanej częstotliwości spożywania danych produktów. Z tego powodu artykuły spożywcze podzielone zostały na cztery kategorie: produkty, które można spożywać bardzo często, często, umiarkowanie  oraz sporadycznie lub w małych ilościach.

–  Większość produktów spożywczych jest potrzebna w zbilansowanej diecie, jednak   w  przypadku niektórych należy zwrócić szczególn? uwagę na częstotliwość ich spożywania oraz na wielkość porcji. Tak? szybk? i łatw? ocenę zapotrzebowania  na poszczególne produkty umożliwi klientom system SENS, czyli Uproszczony System Znakowania Żywności –  mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i  Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.  – Dzięki nowemu znakowaniu produktów klienci będ? mogli dokonywać wyborów, które pomog? w zapewnieniu zrównoważonego i  zróżnicowanego odżywiania, nie dyskryminuj?c żadnego produktu –  dodaje.

Przejrzysta, czytelna grafika SENS, umieszczona z przodu opakowania, pomaga konsumentom w zrozumieniu złożonych informacji żywieniowych, których interpretacja wymaga czasu. SENS uzupełnia aktualne, prawnie obowi?zuj?ce oznakowania. Nie zastępuje ich, ale przyspiesza i usprawnia proces podejmowania nieprzypadkowych decyzji zakupowych. Ponadto, dostarcza informacji w odniesieniu do całego produktu i obejmuje artykuły zarówno jedno-, jak i wieloskładnikowe.

SENS jest dodatkow?, dobrowoln? inicjatyw? Grupy Carrefour, która powstała w wyniku współpracy z przedstawicielami świata nauki we Francji. System jest odpowiedzi? na rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011, przewiduj?ce wprowadzanie dobrowolnego systemu informacji o wartości odżywczej. SENS opracowany został ze wsparciem merytorycznym Krajowego Instytutu Badań w Dziedzinie Agronomii (Institut National de la Recherche Agronomique INRA) przy Jednostce Badawczej ds. Odżywiania, Otyłości i Ryzyka Zakrzepowego w Marsylii (Unité  Mixte de Recherche Nutrition, Obésité et Risque Thrombotique UMR NORT). Pionierski system uzyskał również pozytywne opinie polskich jednostek badawczych i naukowych.

SENS jest systemem pozytywnym. Nie wyklucza żadnego artykułu spożywczego. Grupuje produkty pod względem zalecanej częstotliwości ich spożywania. Czterem kategoriom produktów odpowiadaj? odpowiednie trójk?ty o różnych kolorach i wypełnieniu. Nawi?zuj? one do zawartości składników odżywczych i odnosz? się do zalecanej częstotliwości spożycia. Im bardziej wypełniony jest trójk?t, tym więcej i częściej można dany produkt spożywać.

Produkty oznakowane systemem SENS pojawi? się we wszystkich sklepach sieci Carrefour   już jesieni?. Oznakowane nimi będ? artykuły spożywcze marek własnych Carrefour oraz Jakość   z Natury. Sieć jest jednak otwarta na współpracę z innymi podmiotami działaj?cymi na rynku spożywczym.

System SENS jest ważnym aspektem polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour, która kładzie duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia.   Od 2014 roku sieć realizuje te założenia poprzez kampanię „Z miłości do Zdrowia”.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!