Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska przekazał kolejne dwie ciężarówki na rzecz Banków Żywności

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska przekazał kolejne dwa samochody-chłodnie na rzecz Banku Żywności w Ciechanowie oraz Banku Żywności SOS w Warszawie ufundowane z grantu Fundacji Carrefour z 2016 r. Uroczyste wręczenie pojazdów miało miejsce podczas konferencji „Inspiruj! Działaj! Pomagaj!”, zorganizowanej w ramach obchodów 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności.</p>

>

-W tym roku zarówno Carrefour Polska jak i Federacja Polskich Banków Żywności obchodz? swoje 20-lecie działalności. Jesteśmy dumni, że możemy razem zapobiegać marnowaniu żywności i wspólnymi siłami działać na rzecz potrzebuj?cych w całym kraju. Carrefour Polska od pocz?tku swojego istnienia w Polsce aktywnie wspiera Banki Żywności i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata. Jestem przekonany, że samochody-chłodnie zakupione z grantu Fundacji Carrefour, które przekazaliśmy Bankowi Żywności w Ciechanowie i Bankowi Żywności SOS w Warszawie, umożliwi? skuteczne dostarczenie pomocy ludziom, którzy znajduj? się w gorszej sytuacji życiowej  – powiedział podczas wydarzenia Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

W 2002 r. Fundacja Carrefour przekazała pierwszy grant na zakup ciężarówek-chłodni dla lokalnych banków żywności. Pojazdy s? niezbędne, by odpowiednio transportować świeże produkty do potrzebuj?cych. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour Banki Żywności zakupiły do tej pory już 16 ciężarówek! Organizacja podziękowała firmie Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych, wręczaj?c jej specjaln? statuetkę – wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Nagroda miała na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które najaktywniej wspieraj? Federację Polskich Banków Żywności w ich działalności.

Carrefour Polska od pocz?tku swojej działalności w Polsce współpracuje z Federacj? Polskich Banków Żywności, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazuj? produkty spożywcze do Banków Żywości, a na terenach sklepów organizowane s? szeroko promowane ogólnopolskie zbiórki żywności. Od 2013 roku Carrefour Polska prowadzi program „Stop Marnotrawstwu”, którego celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców.

***  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!