Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska inauguruje kampanię „Z miłości do Zdrowia”

<p style="text-align: justify;">Carrefour odpowiada na potrzeby Polaków, którzy przywiązują coraz większą wagę do zdrowego odżywiania i startuje z kampanią „Z miłości do Zdrowia”. Poza rozszerzeniem oferty produktów bezglutenowych, ekologicznych, lokalnych oraz dla diabetyków czy oferty wyselekcjonowanych produktów „Jakość Carrefour”, sieć organizować będzie akcje edukacyjne dla konsumentów. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego odżywiania.</p>

>

Z badania „Opinie konsumentów wielkomiejskich na temat żywności i żywienia” przeprowadzonego w lipcu 2014 roku przez TNS Polska na zlecenie Carrefour w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu wynika, że dla ponad 60 proc. konsumentów bardzo ważne jest, aby żywność była smaczna, nie zawierała szkodliwych składników, poprawiała kondycję zdrowotn?, wpływała na dobry stan zdrowia i zawierała wył?cznie naturalne składniki. Wyniki badania wskazuj? również, że prawie dwie trzecie mieszkańców dużych polskich miast rozumie zdrow? żywność jako produkty bez konserwantów, a prawie połowa z nich uważa, że zdrowe jedzenie to takie, które nie zawiera sztucznych barwników. Ponad 40 proc. utożsamia zdrow? żywność także z warzywami i owocami oraz żywności? ekologiczn? (37 proc.) i nieprzetworzon? (26 proc.).

Carrefour już teraz może sprostać oczekiwaniom konsumentów oferuj?c im produkty dla diabetyków, bezglutenowe, sojowe, o obniżonej wartości energetycznej oraz wybrane produkty ekologiczne, które znajduj? się w specjalnej strefie „Świat Zdrowia”.

Dokonywane przez nas analizy rynku wyraźnie wskazuj? na zwrot klientów w stronę produktów spożywczych o zwiększonej wartości zdrowotnej. Odpowiadamy na tę zmianę potrzeb konsumentów poprzez produkty znajduj?ce się w strefie „Świat Zdrowia”, ale również poprzez wzbogacenie oferty produktów pochodz?cych od polskich rolników i drobnych wytwórców – mówi Robert Noceń, Dyrektor ds. Eksploatacji Hipermarketów Carrefour Polska.

Obecnie kompleksowa oferta produktów ekologicznych dostępnych w Carrefour liczy ponad 300 pozycji asortymentowych: na targu świeżości w sklepach Carrefour klienci odnajd? owoce i warzywa, także takie produkowane w gospodarstwach ekologicznych. Oferta eko obejmuje również oliwy i oleje, makarony, kasze, ryż, herbaty, kawy czy produkty dietetyczne w strefie „Świat Zdrowia”. Klienci Carrefour wybierać mog? certyfikowane produkty ekologiczne spośród tych wytwarzanych pod mark? własn? Carrefour BIO oraz produkowanych pod innymi markami przez niezależnych dostawców. Produkty marki własnej poza tym, że oznaczone s? logo unijnym posiadaj? także certyfikat Agriculture Biologique, przyznawany przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa potwierdzaj?cy ich ekologiczny rodowód.

Z badań własnych naszego wydziału wynika, że 52 proc. ogółu polskich konsumentów kupuje żywność ekologiczn?, w tym 11 proc. można zaliczyć do regularnych jej nabywców. O dynamice rozwoju rynku żywności ekologicznej, jak wynika z doświadczeń innych krajów Europy, decyduje rozwój sprzedaży tej kategorii produktów w dużych sieciach dystrybucji. To wpływa na obniżenie kosztów logistycznych, marż handlowych, a w rezultacie spadek poziomu cen oraz zwiększenie popytu – mówi dr Sylwia Żakowska-Biemans z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na razie strefa „Świat Zdrowia” funkcjonuje w wybranych sklepach Carrefour w Warszawie i w Krakowie. Z badań TNS Polska dla Carrefour wynika, że dla ok. 20 proc. grupy mieszkańców dużych polskich miast oferta tego typu produktów jest wci?ż trudno dostępna, dlatego Carrefour poza rozszerzeniem asortymentu na kolejne lokalizacje, planuje wprowadzać do sprzedaży nowe produkty z tej linii.

Kampania „Z miłości do Zdrowia” to również wsparcie lokalnych producentów oraz współpraca z producentami regionalnej żywności tradycyjnej. Carrefour współpracuje z ok. 400 lokalnymi dostawcami, którzy dostarczaj? do najbliższych sklepów sieci m.in. pieczywo i produkty mleczne. W niektórych przypadkach współpraca ta owocuje powstawaniem produktów z certyfikatem „Jakość Carrefour”, który gwarantuje pełn? identyfikowalność produktu „od pola do stołu”. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie pozwala myśleć o poszerzeniu oferty o kolejne produkty od polskich dostawców.

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podkreśla: Konsumenci coraz częściej d?ż? do kupowania produktów żywnościowych, których „droga pomiędzy producentem a konsumentem” jest relatywnie krótka, co daje gwarancję zakupu produktów świeżych w atrakcyjnej dla konsumenta cenie. Oba te czynniki należ? do najważniejszych kryteriów wyboru żywności. Ponad 80 proc. spośród

konsumentów badanych przez TNS Polska na zlecenie Carrefour deklaruje, że stara się kupować warzywa i owoce dostępne sezonowo. Natomiast 74 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że ze względu na krótszy transport wol? produkty ze swojego regionu. Żywność lokalna postrzegana jest bardzo pozytywnie w kontekście walorów sensorycznych, potencjalnego wpływu na zdrowie, ale również oddziaływania na lokaln? gospodarkę i środowisko.

Dyrektorzy regionalni Carrefour maj? pełn? autonomię w wyborze i rekomendowaniu dostawców lokalnych. Jako firma odpowiedzialna społecznie Carrefour Polska wierzy, że wsparcie małych i średnich producentów przyczynia się do rozwoju polskiego rolnictwa, a także wpływa pozytywnie na rozwój społeczności lokalnych.

W czasie trwania kampanii „Z miłości do Zdrowia” Carrefour Polska będzie się angażował w sponsoring wydarzeń sportowych i programy edukacyjne na temat zdrowego odżywiania.

Grupa Carrefour

Obecna w 34 krajach jest drugim największym detalist? na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365 000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!