Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska dołączył do akcji „Tornister pełen uśmiechów”

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska przyłączył się do prowadzonej od kilku lat akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”. W ramach inicjatywy od 2 do 8 września w wybranych sklepach w województwie śląskim odbędą się zbiórki artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.</p>

>

Caritas Diecezji Sosnowieckiej wraz z hipermarketami Carrefour po raz kolejny przeprowadzi zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórka potrwa od 2 do 8 września w godzinach od 14:00 do 20:00, a w sobotę od 10:00 do 20:00. Wolontariusze Caritas będ? czekać na darczyńców w hipermarkecie Carrefour w Sosnowcu w Centrum Handlowym Plejada (ul. Staszica 8b) oraz w hipermarkecie Carrefour w Jaworznie (ul. Wojska Polskiego 2d). W sklepach, wolontariusze zbierać będ? artykuły szkolne takie jak zeszyty, piórniki, bloki, kredki, farby itd. Z zebranych materiałów zostan? przygotowane wyprawki, które trafi? do najbardziej potrzebuj?cych dzieci. Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa śl?skiego do przył?czenia się do zbiórki – liczy się nawet najmniejszy dar!

Carrefour Polska wspólnie z Caritas pragnie pomóc potrzebuj?cym dzieciom rozpocz?ć nowy rok szkolny z radości? i plecakiem pełnym edukacyjnych materiałów, dlatego po raz kolejny doł?czył do akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Jej celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek dla najuboższych dzieci i młodzieży lub zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych. Tornistry zakupione przez Caritas wypełniane s? przez osoby chc?ce wspomóc projekt. Do tej pory udało się przygotować blisko 150  000 wyprawek!

Carrefour Polska, w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu aktywnie wspiera organizacje pozarz?dowe działaj?ce na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wyrównywania szans, przeciwdziałania marnotrawstwu, czy też promocji zdrowego stylu życia. W działalność charytatywn? angażuje się zarówno centrala firmy, jak i sklepy sieci Carrefour w całej Polsce. Sklepy wspieraj? również liczne akcje regionalne z dziedziny ekologii, promocji sportu i  zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami, Carrefour wspiera także hospicja, domy dziecka, przedszkola, szkoły i szpitale znajduj?ce się w pobliżu sklepów sieci na terenie całego kraju.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!