Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour po raz czwarty nagradza swoich dostawców marki własnej

<p style="text-align: justify;">Carrefour Polska po raz kolejny nagrodził swoich dostawców marki własnej za ich osiągnięcia na polu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw znalazło się 8 firm. Nagrodzone firmy uzyskały najwyższe wyniki spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w programie Autodiagnostyk, którego celem jest samoocena każdego dostawcy pod względem wdrażania normy ISO 26000 w swoich zakładach produkcyjnych.<br /><br /></p>

>

Każde przedsiębiorstwo, które skorzystało z narzędzia Autodiagnostyka dokonało samooceny swojego zakładu produkcyjnego pod względem działań w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kwestionariusz samooceny jest spójny z norm? ISO 26000 i obejmuje 35 kryteriów o kilku poziomach zaawansowania w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka, relacje i warunki pracy, społeczność i rozwój lokalny, zarz?dzanie organizacj? oraz pytania zwi?zane z klientami.

Po wypełnieniu aplikacji Autodiagnostyka, rozpocz?ł się proces weryfikacji obejmuj?cy analizę wyników oraz wizyty kontrolne. Przedsiębiorstwa, które pomyślnie przeszły wizyty weryfikacyjne zakładu produkcyjnego oraz otrzymały najwyższe wyniki w ostatniej edycji Autodiagnostyka to: Spółdzielnia Ogrodnicza Grodzisko, Zakłady Mięsne Henryk Kania, Bonduelle Polska, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym S?czu, ICT Poland, Delitissue, Florentyna ZPCHR M.Matecki S.J. oraz Huhtamaki Foodservice.

Carrefour Polska po raz pierwszy wdrożył program raportowania i samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku. Obecnie jest on dostępny w 15 różnych językach, używany przez 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z 80 krajów świata. Od pocz?tku prowadzenia programu liczba przedsiębiorstw bior?cych udział w kampanii Autodiagnostyka zwiększyła się o 30%.

- Aplikacja Autodiagnostyk wpisuje się w realizowan? od lat politykę Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie Carrefour Polska – mówi Barbara Kowalska Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego. – Do jej kluczowych elementów należy program „Stop Marnotrawstwu”, którego celem jest m.in. promowanie postaw proekologicznych oraz zapobieganie marnotrawstwu surowców na każdej płaszczyźnie funkcjonowania firmy, wśród klientów oraz naszych partnerów biznesowych   – dodaje Barbara Kowalska.   

Inicjatywa „STOP Marnotrawstwu”, jest realizowana w Carrefour Polska od pocz?tku 2013 roku.   Obejmuje siedem obszarów: edukację pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków do codziennej praktyki w biurach i sklepach Carrefour, optymalizację obiegu towarów, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, edukację klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu, zmniejszenie marnotrawstwa zwi?zanego z gospodark? opakowaniami, optymalizację transportu i logistyk oraz racjonalizację zużycia energii. Działania podejmowane w ramach „STOP Marnotrawstwu” skutkuj? ograniczeniem kosztów oraz korzyściami dla środowiska naturalnego.

***

Grupa Carrefour
Obecna w 34 krajach jest jednym z największych detalistów na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365 000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska
Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 700 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!