Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour nagrodził dostawców marki własnej

<p style="text-align: justify;">Carrefour ogłosił najlepsze projekty 7. kampanii Autodiagnostyk, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Wyzwanie dla dostawców – Odżywianie i dobre samopoczucie!”. Wyróżnienia dla trzech firm ogłoszono podczas Spotkania Dostawców Marki Własnej, które obyło się 27 października w Centrum Smak Kariery Carrefour w Warszawie.</p>

>

Carrefour ogłosił najlepsze projekty 7. kampanii Autodiagnostyk, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Wyzwanie dla dostawców – Odżywianie i dobre samopoczucie!”. Wyróżnienia dla trzech firm ogłoszono podczas Spotkania Dostawców Marki Własnej, które obyło się 27 października w Centrum Smak Kariery Carrefour w Warszawie.

Kampania Autodiagnostyk opracowana przez Carrefour ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród dostawców marki własnej i umożliwienie im oceny ich działań w tym zakresie. Każda odsłona kampanii skupia się na jednym ze wskazanych przez Carrefour obszarów z  zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tegorocznej   edycji kampanii przedsiębiorcy mogli zgłaszać produkty lub inicjatywy promuj?ce zbilansowan? dietę i zdrowy tryb życia.

Zwycięzc? tegorocznej edycji Autodiagnostyka została rodzinna firma Pszczelarz Kozacki z Roztocza, która zgłosiła projekt rozwoju strategii firmy w zakresie nowej koncepcji linii produktów  BeeActive. Inicjatywa obok opracowania pszczelich suplementów uwzględnia dodatkowe aktywności edukacyjne i sportowe.. Jury doceniło kompleksowość, wizję i  odwagę w podejmowaniu szerokich działań projektowych dostawcy, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru firmy.

W kategorii „Produkt” została wyróżniona firma Majami z Bełchatowa, producent popularnych wyrobów cukierniczych, zaś w  kategorii „Strategia i Edukacja” – firma ICT Poland z Kostrzyna nad Odr?, która prowadzi szereg kompleksowych działań z zakresu ochrony zdrowia i aktywności fizycznej dla swoich pracowników. Ponadto, kapituła przyznała wyróżnienie specjalne za spójność i ci?głość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które otrzymał laureat kampanii Autodiagnostyk sprzed dwóch lat – przedsiębiorstwo S?decki Bartnik.

–  W tym roku temat kampanii był spójny z wieloma działaniami firmy z zakresu promocji aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania, a także nawi?zywał do szerokiego asortymentu produktów prozdrowotnych, który jest stale rozwijany w sklepach Carrefour. Tematyka Autodiagnostyka doskonale wpisuje się także w   założenia kampanii „Z  miłości do Zdrowia”, któr? z sukcesem realizujemy od 2014 roku  – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds.  Jakości i  Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska. –  Zdrowy styl życia i  zbilansowana dieta s? bardzo ważne i  znacz?co wpływaj? na dobre samopoczucie. Otrzymaliśmy duż? liczbę zgłoszeń do tegorocznej edycji kampanii, co pokazuje, że dostawcy marki własnej Carrefour realizuj? wiele ciekawych inicjatyw z zakresu CSR, które promuj? odpowiedni? dietę i aktywny tryb życia  – dodaje Barbara Kowalska.

Uczestnicy kampanii Autodiagnostyk zostali poddani kompleksowej ocenie. Pierwszym etapem „Wyzwania dla dostawców” było wypełnienie ankiety dostępnej online, której formularz jest spójny z norm? ISO 26 000 i obejmuje 35  kryteriów w 6 obszarach tematycznych: środowisko, lojalność praktyk, prawa człowieka i warunki pracy, społeczność i rozwój lokalny, zarz?dzanie organizacj? oraz pytania dotycz?ce relacji z klientami. W kolejnym etapie dostawcy prezentowali realizowane przez siebie projekty koncentruj?ce się na promocji zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Spośród nadesłanych propozycji najlepsze 8 przeszło weryfikację zewnętrznych audytorów. W czwartym etapie, jury składaj?ce się z niezależnych ekspertów i przedstawicieli Carrefour odpowiedzialnych za CSR, wybrało zwycięzcę i przyznało wyróżnienia. Zdobywca pierwszego miejsca - firma Pszczelarz Kozacki - otrzyma miesięczn? kampanię promocyjn? w sklepach sieci oraz będzie reprezentował Carrefour Polska na spotkaniu dostawców Grupy Carrefour we Francji.

W ramach kampanii Autodiagnostyk Carrefour Polska podejmuje działania maj?ce na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród 250 dostawców produktów marki własnej. Program funkcjonuje w Grupie Carrefour od 2005 roku i jest sukcesywnie rozszerzany na kolejne kraje. Obecnie jest on dostępny w 15 różnych wersjach językowych i używany jest przez 6 tysięcy małych oraz  średnich przedsiębiorstw z 80 krajów świata. Carrefour Polska wdrożył program raportowania i  samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku.

Ponadto, Carrefour Polska prowadzi kompleksowe projekty, maj?ce na celu promocję zdrowego stylu życia. Realizuj?c kampanię „Z miłości do Zdrowia” sieć handlowa organizuje wspólnie z SGGW i 7 uczelniami ogólnopolski program edukacyjny dla dzieci „ABC Zdrowego Żywienia” oraz wspiera ogólnopolskie i lokalne wydarzenia sportowe. W  ramach promocji zdrowia, w sklepach sieci dostępna jest również szeroka oferta artykułów ze „Zdrowej Półki Carrefour”, na któr? składaj? się produkty dietetyczne i dla diabetyków, bio, bez laktozy i glutenu oraz żywność bogata w składniki odżywcze.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!