Analizy i badania

Budownictwo balansuje na granicy stagnacji

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa spadła w październiku o 1,0% r/r wobec wzrostu o 5,6% we wrześniu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,9% wobec wzrostu o 2,0% we wrześniu.</p>

>

Październikowy spadek produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym jest spójny z pogarszaj?cymi się wskaźnikami koniunktury w tej branży. Uważamy, że w kolejnych miesi?cach dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie utrzymywać się na podobnym jak październiku poziomie, potwierdzaj?c trwaj?c? stagnację w tym sektorze gospodarki. Istotnego przyspieszenia produkcji można oczekiwać dopiero w przyszłym roku, w zwi?zku z prognozowanym przez nas ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!