Aktualności firm stowarzyszonych

Budowanie wartości łańcucha dostaw – sześć złotych zasad

Ewolucja europejskiego rynku logistycznego następuje w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz aktualnie poszukiwane usługi i wartości. Rynek jest obecnie większy, szybszy, bardziej złożony i bardziej ukierunkowany na technologię niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to transformacja dopiero się rozpoczyna, a spedytorzy oraz dostawcy usług logistycznych będą musieli coraz ściślej współpracować ze sobą, aby zapewnić maksymalną wartość dodaną dla obu stron, w tym także dla użytkowników końcowych. Mając powyższe na uwadze, GEFCO przygotowało zestawienie sześciu najważniejszych zasad, jak to osiągnąć.

1. ELASTYCZNOŚĆ

Wraz z dynamiczną zmianą preferencji konsumentów, w podobny sposób zmienia się również popyt. Gdy rosną oczekiwania względem szybkich, niezawodnych i punktualnych dostaw, rośnie również konieczność właściwej reakcji spedytorów oraz dostawców usług logistycznych. Reakcji, której efektem będą usługi odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie w miejscu i czasie, gdzie występuje popyt. Konsolidacja dająca przewagę ze względu na skalę działalności i przynależność do sieci, przekłada się na niższe koszty i większą efektywność, niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę.

2. SZYBKOŚĆ

W przypadku częstszych wysyłek mniejszych partii towaru, szybkość realizacji usługi i niezawodność łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie zarówno w przemyśle wytwórczym, jak i handlu detalicznym. Dlatego operatorzy logistyczni powinni za wszelką cenę zabezpieczać przed stratami wynikającymi z niezrealizowanych transakcji czy wstrzymanych linii produkcyjnych. Klienci oczekują od dostawców usług logistycznych coraz szybszej reakcji, a także coraz krótszego czasu realizacji zlecenia, od przyjęcia poprzez przetworzenie, wysłanie i dostarczenie zamówienia. Współpraca obu stron poprzez udostępnianie prognoz popytu i danych dotyczących wydajności ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zwiększenia szybkości w ramach łańcucha dostaw, ale także dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

3. INFORMACJE O USŁUDZE W CZASIE RZECZYWISTYM

Wraz ze wzrostem elastyczności i szybkości działania rośnie też potrzeba wglądu w czasie rzeczywistym w szczegółowe informacje dotyczące realizowanej usługi. Zapewnienie dostępu do tych danych to zadanie operatorów logistycznych. Chodzi o takie informacje jak lokalizacja, czas dostarczenia czy warunki panujące podczas przewożenia ładunku, a także ich udostępnianie w czasie rzeczywistym w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń. Zapewnienie dostępu do takich danych ma kluczowe znaczenie dla sprawnej i szybkiej reakcji w przypadku łańcuchów dostaw, umożliwiając wszystkim partnerom optymalizację swoich działań zgodnie z aktualnymi wydarzeniami.

4. WIARYGODNOŚĆ DANYCH

Coraz częściej współpraca ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia maksymalnej wartości, zaś zdolność wszystkich partnerów w ramach łańcucha dostaw do wspólnego działania i udostępniania wiarygodnych danych jest kluczem do wzmocnienia relacji. Aby zwiększyć wartość uzyskiwaną z tych informacji, wszyscy partnerzy muszą współpracować ze sobą dla lepszego zrozumienia dostarczanych danych. Ponadto muszą oni rozumieć, jak właściwie reagować, gdy dane wskazują na potrzebę zmian. 

- Jestem przekonany, że rozwijanie długoterminowych relacji z naszymi klientami jest kluczem do poprawy wydajności, optymalizacji kosztów i niezawodności danych. Ponieważ im bardziej udostępniasz informacje w sposób przejrzysty pomiędzy wszystkimi graczami rynkowymi i przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii biznesowych, tym bardziej przyczyniasz się do wzrostu efektywności łańcucha dostaw – stwierdza Antoine CHAUX, Dyrektor 4PL w GEFCO.

5. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

Dokładne zarządzanie kosztami to tylko część procesu. Konieczne są również inwestycje w nowe rozwiązania i technologie, które zwiększają efektywność. Konsolidacja ma zasadnicze znaczenie dla generowania oszczędności kosztowych, szczególnie poprzez wykorzystanie urządzeń typu "share-user" i sieci LTL w celu dopasowania przesyłek na podstawie tras. W przyszłości innowacje technologiczne przyczynią się do powstania nowych rozwiązań zwiększających efektywność. Cyfrowe platformy towarowe są już wykorzystywane, aby połączyć zleceniodawców z dostawcami usług dla wyższej efektywności kosztowej, podczas gdy inne technologie można wdrażać w całym łańcuchu dostaw w celu automatyzacji procesów i zmniejszenia intensywności wykorzystania zasobów, obniżając w ten sposób koszty.

6. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zarówno przepisy, jak i świadomość konsumentów skłaniają partnerów w obrębie łańcucha dostaw do poprawy zrównoważonego charakteru ich działalności i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Branża logistyczna musi brać pod uwagę nie tylko własne operacje, ale też wpływ, jaki wywiera jako część całego łańcucha dostaw. W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi w kwestiach środowiskowych i etycznych związanych z używanymi przez nich produktami, spedytorzy i dostawcy usług logistycznych będą musieli współpracować ze sobą, aby zminimalizować negatywny wpływ na klimat i przyrodę, wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne i działać z uwzględnieniem aspektów społecznych oraz środowiskowych.

- W GEFCO zdajemy sobie sprawę, że spedytorzy poszukują coraz bardziej ekologicznych rozwiązań. Aby ich wspierać, dostarczamy usługi z zakresu transportu intermodalnego, w miarę możliwości wykorzystujemy większe samochody ciężarowe oraz testujemy i wdrażamy alternatywne rozwiązania w obszarze transportu drogowego z korzyścią dla środowiska oraz dostosowane do każdego segmentu. Nieustannie badamy również nowe sposoby optymalizacji wykorzystania przepustowości za pomocą telematyki i sztucznej inteligencji – wyjaśnia Pierre-Jean MENJOZ, Koordynator Transportów Drogowych CEE w GEFCO.

Więcej o GEFCO Polska: http://pl.gefco.net/pl/newsroom/newsy

Polub profil GEFCO Polska na Facebooku: https://www.facebook.com/GEFCOPolska  

***

O Grupie GEFCO

GEFCO jest światowym liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań dla łańcucha dostaw i europejskim liderem logistyki dla branży motoryzacyjnej. W oparciu o 70-letnie doświadczenie oraz zespół 15 000 pracowników, GEFCO projektuje inteligentne i elastyczne rozwiązania łańcucha dostaw w różnych sektorach przemysłu. Grupa działa w 47 krajach, a dzięki silnej sieci partnerów o zasięgu globalnym obsługuje 300 lokalizacji na całym świecie. W 2019 roku przychody Grupy GEFCO wyniosły 4,7 mld euro.

www.gefco.net

KONTAKT DLA MEDIÓW

MICHAŁ PEŁCZYŃSKI

Weber Shandwick

tel.: +48 691 745 292

michal.pelczynski(@)webershandwick.pl

 

ALEKSANDRA MAJCHRZAK

Weber Shandwick

tel.: +48 691 745 293

aleksandra.majchrzak(@)webershandwick.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!