RSE  •  Zobacz także

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce świadczących usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki sile zespołu ponad 70 ekspertów zlokalizowanych w czterech oddziałach na terenie Polski (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa), firma kompleksowo wspiera podmioty krajowe i zagraniczne działające w Polsce, w szczególności przedsiębiorstwa, holdingi oraz instytucje finansowe.

 

OD WYSTAWCY:

 

Swoim klientom oferujemy zintegrowane doradztwo prawne z uwzględnieniem strategii i planów CSR, m.in. w obszarach takich jak:

 

Ochrona środowiska

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska oraz prawem ochrony przyrody. Wspieramy działania proekologiczne przedsiębiorstw – nasi eksperci posiadają szczegółowy know-how związany z gospodarką odpadami, w tym utylizacją, segregacją, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Rozwiązujemy zagadnienia prawne w zakresie problematyki gospodarki wodnej, w tym poboru wody i odprowadzania ścieków, a także jakości gleby, emisji gazów lub pyłów, ochrony przed hałasem lub promieniowaniem elektromagnetycznym. Doradzamy w przedmiocie zarządzania wpływem na środowisko w toku procesów inwestycyjnych. Producentom branży rolno-spożywczej oferujemy wsparcie w zakresie uczestnictwa w unijnych programach ekologicznych i rolno-środowiskowych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jesteśmy ponadto wśród liderów rynku w zakresie projektów związanych z energetyką odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

 

Prawo pracy

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców i działy HR we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Mając na uwadze, że realizacja działań CSR w miejscu pracy to m.in. budowanie i wspieranie poprawnych relacji pracowniczych, projektujemy i wdrażamy wewnętrzne polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Doradzamy, jakie rozwiązania sprzyjają zapewnieniu harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, tzw. work-life balance. Podpowiadamy też, jak przejść przez proces zwolnień grupowych w sposób spokojny i pozbawiony napięć, tak aby zagwarantować jednoczesną ochronę interesów pracodawców i zwalnianych pracowników.

 

Ład organizacyjny

Wyznajemy zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego oferujemy wsparcie w efektywnym zarządzaniu compliance i ryzykiem w organizacji. Pomagamy ustalić zasady ładu korporacyjnego. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i szkolenia, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Wśród świadczonych przez nas usług jest m.in. wsparcie w obszarze przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w tym zapobiegania nieprawidłowościom związanym z podejrzeniem o pranie brudnych pieniędzy.

W BSJP wierzymy, że doradztwo prawne to znacznie więcej niż tylko rozwiązywanie problemów naszych klientów – naszym najważniejszym zadaniem jest bowiem zaoferowanie Państwu takich narzędzi, które umożliwią realizację Państwa ambitnych celów ekonomicznych przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki, dialogu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadome i transparentne podejście do kwestii środowiskowych, społecznych czy pracowniczych jest dziś niezbędnym, obok zapewnienia zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, elementem budowy wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego przedsiębiorcy.

 

 

Obecność na targach

Podczas części networkingowej 8. Targów CSR przedstawimy Państwu szereg strategii i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą Państwo mogli wdrożyć w swojej organizacji i prowadzonych przez Państwa projektach.

Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom prawnym związanym z ochroną środowiskanaturalnego, ochroną przyrody, gospodarką odpadami i gospodarką wodną. Doradzimy również w zakresie działań związanych z inwestycjami w rolnictwo ekologiczne i energetykę odnawialną. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące uczciwych praktyk w biznesie – zasad ładu organizacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków zarządu. Kompleksowo przybliżymy Państwu problematykę społecznej odpowiedzialności pracodawców, w tym w zakresie wdrażania w miejscu pracy polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, rozwiązań wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, a także mających na celu ochronę prywatności ich danych osobowych.

 

Uporządkowanie stanu formalno-prawnego i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi to pierwszy krok do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Państwa biznesu. To także szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, a tym samym skuteczne zapobieganie lub znaczne obniżenie ryzyka potencjalnych kar i odszkodowań, np. w przypadku inspekcji organów nadzoru. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie ma kluczowe znaczenie zarówno dla realizacji celów biznesowych Państwa firmy, jak i budowy zaufania do jej marki.

 

Wstępny Harmonogram działań Wystawcy (stoisko i stolik)

Stoisko codziennie w godz. 10-17:00, gorący stolik codziennie w godz. 14-15:30.

Stolik moderować będą:

05.10.2020:adw.Maciej Prusak

Ekspert prawa rolnego, w tym w zakresie pozyskiwania wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, uczestnictwa w programach ekologicznych i rolno-środowiskowych, a także prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadami.

06.10.2020: adw.dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

Specjalistka w zakresie bankowości i finansów. Doradza przy upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

07.10.2020:r. pr. dr Ewa Boryczko

Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy. Doradza w procesach organizacji zakładów pracy oraz restrukturyzacji zespołów pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z francuskiego obszaru językowego.

08.10.2020: r. pr. Dag Nilsson

Ekspert prawa spółek, handlowego, M&A oraz joint ventures. Posiada bogate doświadczenie w prawie własności intelektualnej, energetycznym i ochrony środowiska. Doradza przedsiębiorcom z szerokiego spektrum sektorów z regionu krajów nordyckich.

09.10.2020: adw. Marcin Kroll

Ekspert ochrony własności intelektualnej. Doradza w sprawach związanych z ochroną i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego.

 

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

 

ABOUT US |BSJP

 

PRAWO PRACY | Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Noworoczne śniadanie online z BALAJCZA

Czwartek, 28 stycznia 2021 r. godz. 8:00-9:00  „Z perspektywy Państwa Środka” Z okazji zbliżającego się chińskiego Nowego Roku proponujemy cykl...

Rödl & Partner pomaga szpitalom

Od początku pandemii Rödl & Partner wspiera polską służbę zdrowia. Właśnie zakończył się kolejny etap projektu „Pomoc dla szpitali”. Podczas dwóch...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!