RSE  •  Zobacz także

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce świadczących usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki sile zespołu ponad 70 ekspertów zlokalizowanych w czterech oddziałach na terenie Polski (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa), firma kompleksowo wspiera podmioty krajowe i zagraniczne działające w Polsce, w szczególności przedsiębiorstwa, holdingi oraz instytucje finansowe.

 

OD WYSTAWCY:

 

Swoim klientom oferujemy zintegrowane doradztwo prawne z uwzględnieniem strategii i planów CSR, m.in. w obszarach takich jak:

 

Ochrona środowiska

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska oraz prawem ochrony przyrody. Wspieramy działania proekologiczne przedsiębiorstw – nasi eksperci posiadają szczegółowy know-how związany z gospodarką odpadami, w tym utylizacją, segregacją, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Rozwiązujemy zagadnienia prawne w zakresie problematyki gospodarki wodnej, w tym poboru wody i odprowadzania ścieków, a także jakości gleby, emisji gazów lub pyłów, ochrony przed hałasem lub promieniowaniem elektromagnetycznym. Doradzamy w przedmiocie zarządzania wpływem na środowisko w toku procesów inwestycyjnych. Producentom branży rolno-spożywczej oferujemy wsparcie w zakresie uczestnictwa w unijnych programach ekologicznych i rolno-środowiskowych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jesteśmy ponadto wśród liderów rynku w zakresie projektów związanych z energetyką odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

 

Prawo pracy

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców i działy HR we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Mając na uwadze, że realizacja działań CSR w miejscu pracy to m.in. budowanie i wspieranie poprawnych relacji pracowniczych, projektujemy i wdrażamy wewnętrzne polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Doradzamy, jakie rozwiązania sprzyjają zapewnieniu harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, tzw. work-life balance. Podpowiadamy też, jak przejść przez proces zwolnień grupowych w sposób spokojny i pozbawiony napięć, tak aby zagwarantować jednoczesną ochronę interesów pracodawców i zwalnianych pracowników.

 

Ład organizacyjny

Wyznajemy zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego oferujemy wsparcie w efektywnym zarządzaniu compliance i ryzykiem w organizacji. Pomagamy ustalić zasady ładu korporacyjnego. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i szkolenia, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Wśród świadczonych przez nas usług jest m.in. wsparcie w obszarze przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w tym zapobiegania nieprawidłowościom związanym z podejrzeniem o pranie brudnych pieniędzy.

W BSJP wierzymy, że doradztwo prawne to znacznie więcej niż tylko rozwiązywanie problemów naszych klientów – naszym najważniejszym zadaniem jest bowiem zaoferowanie Państwu takich narzędzi, które umożliwią realizację Państwa ambitnych celów ekonomicznych przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki, dialogu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadome i transparentne podejście do kwestii środowiskowych, społecznych czy pracowniczych jest dziś niezbędnym, obok zapewnienia zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, elementem budowy wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego przedsiębiorcy.

 

 

Obecność na targach

Podczas części networkingowej 8. Targów CSR przedstawimy Państwu szereg strategii i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą Państwo mogli wdrożyć w swojej organizacji i prowadzonych przez Państwa projektach.

Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom prawnym związanym z ochroną środowiskanaturalnego, ochroną przyrody, gospodarką odpadami i gospodarką wodną. Doradzimy również w zakresie działań związanych z inwestycjami w rolnictwo ekologiczne i energetykę odnawialną. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące uczciwych praktyk w biznesie – zasad ładu organizacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków zarządu. Kompleksowo przybliżymy Państwu problematykę społecznej odpowiedzialności pracodawców, w tym w zakresie wdrażania w miejscu pracy polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, rozwiązań wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, a także mających na celu ochronę prywatności ich danych osobowych.

 

Uporządkowanie stanu formalno-prawnego i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi to pierwszy krok do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Państwa biznesu. To także szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, a tym samym skuteczne zapobieganie lub znaczne obniżenie ryzyka potencjalnych kar i odszkodowań, np. w przypadku inspekcji organów nadzoru. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie ma kluczowe znaczenie zarówno dla realizacji celów biznesowych Państwa firmy, jak i budowy zaufania do jej marki.

 

Wstępny Harmonogram działań Wystawcy (stoisko i stolik)

Stoisko codziennie w godz. 10-17:00, gorący stolik codziennie w godz. 14-15:30.

Stolik moderować będą:

05.10.2020:adw.Maciej Prusak

Ekspert prawa rolnego, w tym w zakresie pozyskiwania wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, uczestnictwa w programach ekologicznych i rolno-środowiskowych, a także prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadami.

06.10.2020: adw.dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

Specjalistka w zakresie bankowości i finansów. Doradza przy upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

07.10.2020:r. pr. dr Ewa Boryczko

Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy. Doradza w procesach organizacji zakładów pracy oraz restrukturyzacji zespołów pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z francuskiego obszaru językowego.

08.10.2020: r. pr. Dag Nilsson

Ekspert prawa spółek, handlowego, M&A oraz joint ventures. Posiada bogate doświadczenie w prawie własności intelektualnej, energetycznym i ochrony środowiska. Doradza przedsiębiorcom z szerokiego spektrum sektorów z regionu krajów nordyckich.

09.10.2020: adw. Marcin Kroll

Ekspert ochrony własności intelektualnej. Doradza w sprawach związanych z ochroną i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego.

 

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

 

ABOUT US |BSJP

 

PRAWO PRACY | Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!