Podsumowanie wydarzeń

Bricoman Polska Sp. z o.o. partnerem organizacyjnym Targów Pracy i Przedsiębiorczości 2016

>

5-go października Francusko-Polska Izba Gospodarcza utworzy na Targach Pracy i Przedsiębiorczości Strefę Pracodawców Francuskich, w której 23 firmy zwi?zane w Francj? będ? informować o aktualnie prowadzonych rekrutacjach.   Partnerem organizacyjnym tegorocznej edycji targów jest Bricoman Polska Sp. z o.o.. W czasie towarzysz?cej targom konferencji Dominika Kowalska, Training & Development Manager w Bricoman Polska wygłosi prezentację dotycz?c? możliwości budowania własnej kariery w firmie. Ponadto na odwiedzaj?cych targowe stoisko Bricomana czekaj? liczne niespodzianki.

Rozmowa z Wiolett? Bykas-Darnowsk?,

Dyrektor HR Bricoman Polska Sp. z o.o

  Dlaczego zdecydowali się Państwo na uczestnictwo w projekcie „Strefa Pracodawców Francuskich”?
Nasza firma funkcjonuje na rynku polskim od 10 lat, poprzez nasz? obecność na Targach chcielibyśmy pokazać, jak wygl?da praca i możliwości rozwojowe w Bricomanie.
Czy francuskie korzenie Bricomana s? ważnym elementem tożsamości firmy?
Korzenie francuskie oraz to, że jesteśmy firm? rodzinn?, ma odzwierciedlenie w naszej kulturze organizacyjnej. Jesteśmy otwarci, przyjaźnie nastawieni oraz pomagamy sobie nawzajem.
Dlaczego zdecydowali się Państwo na rekrutację przy pomocy targów?
Bricoman rozwija się - otwieramy nowe sklepy-składy w Polsce, poszukujemy również     Pracowników w działaj?cych lokalizacjach. Aktualne ogłoszenia s? na naszej stronie (www.praca.bricoman.pl).
Jak? ofertę przygotowali Państwo dla odwiedzaj?cych Targi?
Na odwiedzaj?cych czekaj? niespodzianki… Chcemy zaprosić grupę osób do naszego biura, aby mogli nas poznać, zobaczyć, jak się u nas pracuje, zamienić kilka słów po francusku lub przeszkolić się z zarz?dzania sob? w czasie.
Zapraszamy serdecznie na nasze stoisko!
Podczas konferencji towarzysz?cej TPiP2016 wygłosz? Państwo prezentację zatytułowan?: „Pracownik budowniczym własnej kariery” W jaki sposób firma pomaga w kształtowaniu ścieżki zawodowej pracowników?
Pracownik Bricomana od pocz?tku może liczyć na wsparcie. Zaczynamy od procesu wdrożenia w funkcjonowanie firmy. Następnie każdy z naszych Pracowników może stworzyć plan swojego rozwoju (tzw. IPR – Indywidualny Plan Rozwoju). Dodatkowo proponujemy dedykowane projekty rozwojowe – jak Ekspert Produktowy, Trener Wewnętrzy czy przygotowanie do pełnienia roli menedżera.
Opracowanie planu rozwoju zaczynamy od szkolenia z pakietu narzędzi, pozwalaj?cych się zdiagnozować i świadomie wybrać najlepsz? dla siebie ścieżkę rozwoju.
Przygotowaliśmy dwa podręczniki. Pierwszy - opisuje kluczowe w firmie kompetencje z przykładowymi możliwościami rozwijania ich oraz konkretne zadania i projekty przygotowuj?ce do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych na konkretnych stanowiskach. Drugi - jest kilkudziesięciu stronicow? instrukcj? opisuj?c? krok po kroku, jak opracować własny plan rozwoju, od poznania siebie i swoich mocnych stron, przez wyznaczenie właściwych celów, po dobór odpowiednich zadań, terminów, wskaźników oraz Mentora.
Kolejnym etapem projektu s? indywidualne konsultacje prowadzone przez dział HR. Dysponujemy również baz? Mentorów, którzy dziel? się swoj? wiedz? z różnych dziedzin (np. znajomości produktów, zarz?dzania ludźmi, oceny pracowniczej).
Każdy Pracownik zaangażowany we własny rozwój dostaje wsparcie w postaci narzędzi, indywidualnych spotkań z HR oraz swoim Przełożonym.
Dlaczego warto u Państwa pracować?
Wspólnie budujemy firmę opart? na otwartości, wzajemnym szacunku, partnerskich relacjach oraz zaufaniu. Chciałabym przytoczyć kilka wypowiedzi naszych Pracowników, niech one będ? rekomendacj? dla potencjalnych Kandydatów:

„Mówi się, że największ? wartości? każdej firmy s? ludzie, a Bricoman tę wartość zdecydowanie posiada i szanuje.”

„Szczególnie cenię sobie ilość zawodowych wyzwań, wynikaj?cych z szybkiego rozwoju firmy, która stawia na pracę zespołow?, nie wykluczaj?c samodzielnego myślenia.”

„PRACOWNICY z różnych działów służ? sobie pomoc?, dziel? się wiedz? i doświadczeniem. W sklepie panuje miła i przyjazna atmosfera, dzięki czemu praca staje się przyjemności?, a nie konieczności?.”

„Firma kładzie olbrzymi nacisk na nieustanne rozwijanie umiejętności i zdobywanie praktycznych doświadczeń. Według mnie rozwój PRACOWNIKA jest ściśle powi?zany z rozwojem firmy, a liczne zmiany, dostosowuj?ce nasz biznes do wymagań rynkowych każdorazowo stwarzaj? najlepszym PRACOWNIKOM szanse na awans zawodowy.”

Partnerzy Organizacyjni Targów Pracy i Przedsiębiorczości 2016:

                                                                              

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!