Aktualności firm stowarzyszonych

Branżowy Barometr EFL na I kwartał 2021 Handel najbardziej odporny na COVID-19 wśród 6 badanych sektorów

Subindeks Barometru EFL dla sektora handlowego na I kwartał br. wyniósł 50,7 pkt. Choć spadł o 2,1 pkt. w porównaniu do pomiaru z ostatniego kwartału ubiegłego roku, to jego wartość jest najwyższa wśród wszystkich 6 badanych sektorów i jako jedyna przekracza próg ograniczonego rozwoju. Eksperci EFL zwracają uwagę, że choć handel wydaje się być najbardziej odpornym sektorem na COVID-19, głównie za sprawą rozkwitu e-commerce, to jednak ponad połowa przedstawicieli prognozuje upadki firm, a 28 proc. spodziewa się jeszcze trudniejszej sytuacji w I półroczu tego roku.

Barometr EFL dla branży handlowej na I kwartał 2021:

  • Subindeks: 50,7 pkt. (-2,1 pkt. kw./kw.): najwyższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów, jako jedyny powyżej progu OR
  • Inwestycje: 92,5 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co miesiąc wcześniej
  • Sprzedaż: 28 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży – najwięcej wśród 6 badanych sektorów
  • Płynność finansowa: 25 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej – najwięcej wśród 6 badanych sektorów
  • Finansowanie zewnętrzne: 17,5 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;
  • Wpływ koronawirusa na sytuację firmy: 72 proc. przedsiębiorców uważa, że koronawirus będzie mieć niekorzystny wpływ na przyszłą sytuację firmy

- Handel od dwóch pomiarów wyróżnia się na tle wszystkich sześciu badanych sektorów. Jako jedyna branża może pochwalić się dwoma odczytami z rzędu powyżej progu ograniczonego rozwoju, który oznacza, że firmy widzą szansę na „pójście do przodu”. Choć pewnie wszyscy zgodzimy się co do tego, że pandemia mocno dotknęła sektor handlowy, szczególnie tę gałąź tradycyjną, a powrót do poziomu sprzed pandemii zajmie trochę czasu, to jednak warto zwrócić uwagę na pozytywną zmianę. Jest nią przyspieszenie cyfryzacji sektora. I to zarówno po stronie sprzedawców jak i kupujących. Duża część sklepów wdrożyła wiele nowych rozwiązań, nie tylko po to, aby konkurować z innymi, ale bardzo często, aby przetrwać ten trudny czas. Z drugiej strony, na zdalne zakupy przerzuciło się wielu Polaków. Według prognozy PMR, rynek e-commerce w ubiegłym roku mógł wzrosnąć nawet o jedną czwartą w porównaniu do 2019 roku, co będzie najlepszym wynikiem od kilkunastu lat – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Więcej zamówień

Wartość subindeksu dla sektora handlowego drugi raz z rzędu utrzymuje się powyżej progu ograniczonego rozwoju. Po tym jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 52,8 pkt., w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 50,7 pkt. Choć kwartał do kwartału widać spadek (o 2,1 pkt.), to handel wciąż ma najwyższy odczyt wśród wszystkich sześciu badanych sektorów.

Na taki wynik największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. Ponad 28 proc. przedstawicieli firm handlowych spodziewa się wzrostu zamówień w I kwartale tego roku – to największy odsetek wśród 6 sektorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że na spadek sprzedaży wskazuje niewiele mniej liczna grupa – 27,5 proc. zapytanych. Za sprzedażą idą prognozy dotyczące płynności finansowej. Tutaj podobnie jest najbardziej liczna grupa optymistów spośród 6 sektorów. Na poprawę płynności wskazuje 1 na 4 „handlowców”.

W ocenie poziomu inwestycji handel niczym nie wyróżnia się na tle pozostałych sektorów. Tylko 3 proc. zapytanych planuje więcej inwestować.

Kluczowe pierwsze półrocze

Analizując kwestię wpływu pandemii COVID-19 na sektor handlowy, należy znowu zauważyć umiarkowany optymizm panujący wśród jego przedstawicieli. Na pytanie „ jak zmieni się kondycja branży w ciągu kolejnych 6 miesięcy” największy odsetek stanowią ci, którzy nie przewidują zmiany (32 proc.). Aż 28 proc. zapytanych spodziewa się pogorszenia sytuacji w pierwszej części tego roku, podczas gdy polepszenia 26 proc. Ten ostatni wynik to „światełko w tunelu”, gdyż jest najwyższy od początku epidemii w Polsce, czyli od marca 2020 roku.

Handel obawia się zamykania wielu biznesów. Ponad połowa firm (56 proc.) wskazała, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczych. Po HoReCa jest to najwyższy odsetek wśród 6 badanych sektorów.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na I kwartał 2021 roku wyniosła 49,3 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,8 pkt. wyższy niż w IV kwartale 2020 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2-18 grudnia 2020 roku.

OR, czyli próg ograniczonego rozwoju, to algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 340 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!