Analizy i badania

Branże eksportowe rosną mimo słabszej koniunktury w Niemczech

<p style="text-align: justify;">Mimo braku wyraźnego ożywienia w polskim przemyśle struktura listopadowej produkcji przemysłowej daje powody do umiarkowanego optymizmu. Branże ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowały umiarkowany wzrost produkcji w ujęciu rocznym.</p>

>

Do grupy tej należ? m.in. "produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych” (wzrost o 13,0% r/r wobec 10,2% w październiku), "meble” (11,1% wobec 17,0%), maszyny i urz?dzenia (5,5% wobec 9,9%) i "urz?dzenia elektryczne” (5,0% wobec 9,0%). Wzrosty produkcji w tych branżach odnotowano mimo wspomnianego wyżej niekorzystnego wpływu różnicy w liczbie dni roboczych i długiego weekendu, a także pogorszenia koniunktury w gospodarce niemieckiej. Listopadowe wyniki badań koniunktury (PMI) w niemieckim przetwórstwie wskazywały bowiem na znacz?ce spadki wartości składowych dotycz?cych bież?cego poziomu produkcji, nowych zamówień oraz nowych zamówień eksportowych.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!