Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Branża motoryzacyjna napędza polski eksport

Z uwagi na oddziaływanie korzystnych efektów kalendarzowych w maju odnotowano zwiększenie rocznej dynamiki produkcji we wszystkich trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w maju o 3,8% r/r wobec wzrostu o 0,7% w kwietniu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-8,5% wobec -10,3%) i pozostałych branżach (-5,6% wobec -9,1%). Warto zauważyć, że za ponad połowę wzrostu dynamiki produkcji w branżach eksportowych pomiędzy kwietniem i majem odpowiadała branża motoryzacyjna („produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” oraz „produkcja pozostałego sprzętu transportowego”). Jest to spójne z tendencjami obserwowanymi w ostatnich miesiącach - ożywieniem w branży motoryzacyjnej w Niemczech oraz dobrymi raportowanymi przez NBP wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych.

 

Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w branżach nieeksportowych odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w tych branżach można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro. Niemniej jednak ostatnie badania koniunktury sygnalizują utrzymywanie się tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym krajów Europy Zachodniej, co może przyczynić się do opóźnienia wspomnianego ożywienia do IV kw. br. W tym kontekście na uwagę zasługuje zaplanowana na piątek publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro za czerwiec.

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!