Analizy i badania

Brak zmian w kwartalnej dynamice PKB w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnym szacunkiem kwartalna dynamika PKB w strefie euro nie zmieniła się w I kw. br. w porównaniu do IV kw. ub.r. i wyniosła 0,4%.</p>

>

W kierunku zwiększenia dynamiki PKB oddziaływały wyższe wkłady spożycia prywatnego (0,3 pp. w I kw. wobec 0,2 pp. w IV kw.), spożycia publicznego (0,1 pp. wobec 0,0 pp.), zmiany zapasów (0,1 pp. wobec 0,0 pp.) oraz inwestycji (0,2 pp. wobec 0,1 pp.), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał niższy wkład eksportu netto (-0,2 pp. wobec +0,1 pp.). W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również dane nt. produkcji przemysłowej w strefie euro, która zwiększyła się w kwietniu o 0,1% m/m wobec spadku o 0,4% w marcu. Dane o produkcji przemysłowej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w II kw. kwartalna dynamika PKB w strefie euro nie zmieni się w stosunku do I kw. i wyniesie 0,4%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!