Analizy i badania

Brak postępów w negocjacjach w sprawie Grecji może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1757 (osłabienie złotego o 0,8%). Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością złotego i innych walut rynków wschodzących, których kursy kształtowane były przez wahania nastrojów na rynkach globalnych, zdominowanych przez oczekiwanie inwestorów na środowe posiedzenie FOMC. W poniedziałek lokalnym czynnikiem oddziałującym w kierunku przejściowego osłabienia złotego były niższe od konsensusu rynkowego dane nt. krajowej inflacji.</p>

>

Mimo zgodnej z oczekiwaniami rynku decyzji FOMC o utrzymaniu status quo w polityce monetarnej, relatywnie gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu doprowadził do umocnienia złotego i innych walut rynków wschodz?cych. W czwartek w centrum uwagi rynku były negocjacje w ramach posiedzenia Eurogrupy w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. Brak sygnałów świadcz?cych o postępach w rozmowach przez cały dzień oddziaływał w kierunku osłabienia złotego. W pi?tek, przy braku istotnych publikacji makroekonomicznych, deprecjacja złotego była kontynuowana.

W tym tygodniu największy wpływ na kształtowanie się kursu polskiej waluty będ? miały w naszej ocenie negocjacje w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. W przypadku braku postępu w rozmowach, które kontynuowane będ? na dzisiejszym szczycie UE, oczekujemy wzrostu awersji do ryzyka, a w konsekwencji osłabienia złotego. Istotne dla kształtowania się kursu polskiej waluty będ? również wyniki badań koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy lekkiego umocnienia złotego. Negatywny dla złotego może być natomiast sumaryczny wpływ danych z USA (PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan). Odczyt indeksu PMI w chińskim przetwórstwie będzie w naszej ocenie neutralny dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!