Aktualności firm stowarzyszonych

Brak odsetek na lokatach firmowych!

Obecnie banki uniwersalnie odmawiają zakładania lokat terminowych dla przedsiębiorstw bądź stopa kwotowanych odsetek niewiele przewyższa poziom zerowy. Co gorsza, banki wprowadziły opłaty za utrzymywanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących. W efekcie przedsiębiorstwa efektywnie dopłacają do sald na rachunkach bankowych. Nie wydaje się, żeby ta sytuacja miała się szybko zmienić. Stopy procentowe w Polsce i na świecie pozostaną na poziomie bliskim zera jeszcze długo. Sektor bankowy odnotowuje rekordowy poziom nadpłynności i nie należy też żywić nadziei na rychłe zniesienie podatku bankowego. Bankom utrzymywanie sald nawet z zerowym oprocentowaniem się po prostu nie opłaca. Gdzie w takiej sytuacji firmy mają trzymać swoje nadwyżki finansowe?

Aviva Investors Poland TFI S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Gdy banki szukają oszczędności, Aviva z myślą o firmach i inwestorach instytucjonalnych przygotowała dedykowane rozwiązanie - fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu - mówi Grzegorz Latała dyrektor inwestycyjny Aviva Investors Poland TFI S.A. Fundusz oferuje przedsiębiorcom korzystne lokowanie nadwyżek finansowych firmy przy minimalnych opłatach za zarządzanie, a dzięki atrakcyjnym i stabilnym stopom zwrotu (jednoroczne wyniki: 1,55% w 2020 roku, 2,18% w 2019 roku, 2,06% w 2018 roku) jest dobrą ofertą rynkową, wartą do rozważenia przez firmy. 

Co wyróżnia fundusz i dlaczego jest to fundusz na czas zerowych stóp procentowych?
•    opłata za zarządzanie tylko 0,25% i żadnych innych kosztów
•    inwestuje w obligacje emitentów z wysokim ratingiem inwestycyjnym
•    fundusz o wysokiej płynności
•    dobre stopy zwroty w krótkim i długim okresie
•    zarządzany przez doświadczonych doradców inwestycyjnych z tytułem CFA

Więcej o funduszu na https://www.aviva.pl/inwestycje/sfio-stabilnego-dochodu/

TFI nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku Funduszu. Uczestnicy Funduszu powinni brać pod uwagę możliwość uzyskania ujemnych stóp zwrotu w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków rynkowych lub czynników specyficznych dla emitentów papierów wartościowych, które stanowią lokatę Funduszu. Informacje o Funduszu, ryzyku, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów, prospekcie informacyjnym oraz Informacjach dla klienta AFI dostępnych u dystrybutorów, w TFI i www.aviva.pl. Informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!