Aktualności firm stowarzyszonych

BOCCARD inwestuje w rozwój działalności w Polsce!

<p style="text-align: justify;">BOCCARD zajmuje się budową coraz bardziej innowacyjnych i nowoczesnych instalacji przemysłowych. W Europie Wschodniej jest obecny od wielu lat. Od 1996 r. posiada oddział w Warszawie, a od 2014 r. również w Moskwie, w obu krajach w sumie zatrudnia ponad 200 osób. Nieprzypadkowo w tym roku, kiedy świętuje swoje pierwsze 100 lat działalności na rynku światowym, podjął kolejną decyzję o rozwoju działalności, przejmując w Polsce firmę KATES Sp. z o.o.</p>

>

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu i wiedzy technologicznej KATES Polska jest innowacyjn? firm? specjalizuj?c? się w projektowaniu i produkcji urz?dzeń ze stali nierdzewnej dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, spożywczego i napojów. Firma zatrudnia obecnie ponad 50 pracowników i posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 3834. Stosuje się także do europejskich przepisów, takich jak dyrektywa ATEX (ATmospheres EXplosives), dyrektywa dotycz?ca urz?dzeń ciśnieniowych (PED), dyrektywa niskonapięciowa (LVD), dyrektywa maszynowa (MD) i dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Może samodzielnie znakować urz?dzenia ciśnieniowe znakiem JN UDT-CERT: 1433 na podstawie posiadanego certyfikatu w module A2.

KATES projektuje i produkuje szerok? gamę urz?dzeń: od reaktorów, mieszalników, stacji mycia CIP/SIP/COP, aż po zbiorniki, zespoły przygotowania mediów, wymienniki ciepła, krystalizatory, fermentory, pasteryzatory... Urz?dzenia te i linie technologiczne s? zgodne ze standardami HACCP i GMP i s? w całości realizowane w warsztacie firmy w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie).

Piotr Śledziński, Dyrektor Generalny BOCCARD Polska Sp. z o.o. wyjaśnia ramy tego przejęcia i opowiada o najbliższych planach: „Po kilkunastu latach udanej współpracy integracja KATES Polska z BOCCARD Polska wydała nam się oczywistym krokiem, aby wesprzeć rozwój KATES i wzmocnić jego zasoby zarówno pod względem projektowym, jak i produkcyjnym. Obie firmy s? rodzinnymi przedsiębiorstwami i dziel? wspólne wartości, takie jak umiejętność sprostania nowym wyzwaniom i poszukiwanie niestandardowych rozwi?zań spełniaj?cych wymogi Klientów. Naszym celem jest szybki rozwój KATES i podwojenie zdolności produkcyjnych już od tego roku przez budowę nowych hal produkcyjnych w Olsztynie, inwestycje w badania i rozwój zasobów inżynieryjnych oraz produkcyjnych. Działania te s? nasz? odpowiedzi? na szybkorosn?ce potrzeby naszych Klientów w obszarze rozszerzonej, kompleksowej oferty (inżynieria, produkcja, budowa i utrzymanie)".

***

Informacje o BOCCARD

Od 1918 roku, przez cztery pokolenia, Boccard ugruntował swoj? pozycję – na świecie, a od ponad 23 lat w Polsce – jako czołowy gracz w tworzeniu coraz bardziej innowacyjnych i nowoczesnych obiektów przemysłowych.

Z ponad 3500 specjalistami w 35 krajach i 60 Jednostkach Biznesowych, Boccard zajmuje się inżynieri?, prefabrykajc?, budow? i utrzymaniem ruchu. Dzięki doskonałemu zarz?dzaniu projektami opartemu na zobowi?zaniu “Safety first, on time, on spec, on budget”   Boccard jest światowym liderem w dostarczaniu rozwi?zań optymalizuj?cych całkowity koszt posiadania (TCO) na rynkach przemysłowych, takich jak: petrochemia i gaz, przemysł chemiczny, energetyka (z uwzględnieniem energetyki j?drowej), automotive, przemysł farmaceutyczny i biotechnologia, przemysł kosmetyczny, spożywczy, browarnictwo.  

Informacje o KATES

Firma KATES istnieje od 1991 roku w Olsztynie i od pocz?tku swojej działalności świadczy profesjonalne usługi z zakresu projektowania (także 3D) i produkcji urz?dzeń procesowych ze stali kwasoodpornej dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, spożywczego oraz pokrewnych. W ofercie firmy znajduj? się m.in. zbiorniki, mieszalniki, wymienniki płaszczowo-rurowe, wymienniki ciepła, pillow plates, reaktory, mieszalniki próżniowe, urz?dzenia spożywcze. KATES posiada pełne, własne zaplecze: halę produkcyjn? o powierzchni 2000 m2 oraz biurokonstrukcyjne, pozwalaj?ce realizować projekty, zarówno wg indywidualnych potrzeb Klienta,jak i całychlinii technologicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!