Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate z dwiema nowymi umowami partnerskimi w Danii oraz Portugalii

<p style="text-align: justify;">BNP Paribas Real Estate zwiększyło zasięg usług świadczonych w zakresie nieruchomości komercyjnych poprzez podpisanie dwóch nowych umów partnerskich z Newsec w Danii z siedzibą w Kopenhadze oraz Worx w Portugalii z siedzibą w Lizbonie.</p>

>

BNP Paribas Real Estate, które po podpisaniu umowy partnerskiej w 2012 r. było partnerem Newsec  już w sześciu krajach skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa oraz Estonia), obejmuje teraz swoim zasięgiem całe terytorium Skandynawii, oferuj?c swoim klientom usługi poparte znajomości? rynku duńskiego w ramach następuj?cych linii biznesowych: Transakcje, Doradztwo, Wyceny oraz Zarz?dzanie Nieruchomościami. Zarz?dzane przez Henkrika Lyngskjolda biuro duńskie zatrudnia 35 pracowników, a sama spółka Newsec, założona w 1994 r. i maj?ca siedzibę w Sztokholmie, w Szwecji, jest największym, zatrudniaj?cym 750 pracowników, dostawc? usług z zakresu nieruchomości komercyjnych na terenie Skandynawii.

Umowa partnerska podpisana z  Worx  oznacza, iż BNP Paribas Real Estate obejmuje teraz swoim zasięgiem również rynek portugalski. Założona w 1996 r. spółka Worx zarz?dzana przez Pedro Rutkowskiego jest największ? firm? na terenie Portugalii certyfikowan? przez RICS, co stanowi gwarancję jej rozpoznawalności na rynku. Będ?c specjalist? w zakresie Transakcji, Doradztwa, Wycen, Realizacji Projektów oraz Zarz?dzania Nieruchomościami, Worx świadczy usługi obejmuj?ce pełn? gamę nieruchomości komercyjnych, wł?czaj?c w to powierzchnie biurowe, handlowe, hotelowe oraz przemysłowe (przemysł lekki).

„W odpowiedzi na zainteresowanie wykazywane przez naszych lokalnych i międzynarodowych klientów w odniesieniu do potencjału gospodarczego tych dwóch rynków zdecydowaliśmy poł?czyć siły z dwoma znanymi uczestnikami rynku nieruchomości w postaci Newsec oraz Worx, co pozwoli nam wspierać naszych klientów w tych krajach. Sieć partnerska BNP Paribas Real Estate to już ponad 3,300 pracowników w 21 krajach, a także 3,800 pracowników zatrudnianych w naszych 16 własnych biurach"  – komentuje  Florence Hesse, Dyrektor ds. Partnerstwa Międzynarodowego w BNP Paribas Real Estate.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!