Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate poszerza zakres swoich usług i wzmacnia zespół ekspertów w Rumunii

<p style="text-align: justify;"><strong>BNP Paribas Real Estate, lider na rynkach nieruchomości w wielu krajach Europy Zachodniej,  wzmacnia obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powiększając ofertę o usługi związane z wynajmem powierzchni biurowej na rynku rumuńskim.</strong></p>

>

W zwi?zku z ekspansj? firmy do zespołu ekspertów BNP Paribas Real Estate doł?czył Louis – Maxime Juhel, który obj?ł stanowisko Starszego Konsultanta. Jego celem będzie rozwój usług doradczych w obszarze wynajmu powierzchni biurowej.     

Louis- Maxime Juhel jest absolwentem Oxford Brookes University. Posiada pięcioletnie doświadczenie na europejskim rynku nieruchomości, z czego rok spędził we Francji, a cztery lata w Rumunii, gdzie karierę rozpocz?ł w szeregach firmy AEW Europe jako Asset Manager. Był odpowiedzialny za rozwój portfolio wycenianego na 130 milionów euro. Louis-Maxime stworzył również dwie prężnie rozwijaj?ce się wyszukiwarki powierzchni biurowej oraz powierzchni magazynowej i logistycznej. Obecnie portale odnotowuj? ponad 100 tysięcy unikalnych wizyt w ci?gu miesi?ca.   

BNP Paribas Real Estate na terenie Rumunii świadczy usługi w zakresie czterech linii biznesowych:   wynajem powierzchni biurowej i handlowej, rynki kapitałowe, zarz?dzanie nieruchomościami i wyceny. Wszystkie departamenty wspierane s? przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji   ułatwiaj?c klientom BNP Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!