Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate: nowy Dyrektor ds. Inwestycji w sektorze magazynowym

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>John Palmer objął stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i będzie odpowiedzialny za doradztwo na rzecz klientów z sektora magazynowego działających lub zamierzających działać w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowoutworzona pozycja to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy poszukują możliwie najlepszych rozwiązań w obszarze nieruchomości w celu maksymalizacji wartości ich przedsięwzięć.   </strong></span></p>

>

John Palmer posiada ponad 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez ostatnie dwa lata John pełnił funkcję Dyrektora Działu Wycen w BNP Paribas Real Estate w Polsce. W swojej karierze pracował na rzecz wielu firm zajmuj?c się doradztwem inwestycyjnym, wycenami oraz konsultingiem. Zajmował dyrektorskie stanowiska w międzynarodowych firmach doradczych m.in. w CBRE.    

John Palmer posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz firm działaj?cych w sektorze powierzchni magazynowych. Jest członkiem Europejskiej Grupy Logistycznej działaj?cej w ramach firmy BNP Paribas Real Estate. Jest także członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Maj?tkowych (FRICS).

John to wysokiej klasy profesjonalista, który dostarcza klientom rozwi?zań maksymalizuj?cych wartość ich przedsięwzięć. Jego doskonała wiedza na temat rynku nieruchomości komercyjnych, a rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w szczególności, oraz pozytywne oceny naszych klientów przekonały nas o możliwości, któr? mamy: stworzenie dodatkowej specjalizacji w zakresie doradztwa na rzecz klientów z sektora powierzchni magazynowych – mówi Patrick Delcol, CEO BNP Paribas Real Estate w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!