Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Real Estate bierze kurs na ESG

Do zespołu firmy doradczej zajmującej się nieruchomościami komercyjnymi dołączyli Anna Rusek i Sławomir Adamczyk. Uznani i doświadczeni menedżerowie rozbudują kompetencje BNP Paribas Real Estate Poland w zakresie strategicznego doradztwa oraz  najlepszych praktyk i standardów ESG. Nowi eksperci będą ściśle współpracować z działem Project and Development Consultancy (PDC) kierowanym przez Piotra Rusinka, a ich wiedza i umiejętności będą stanowiły nieodłączną część raportów Technical Due Dilligence oraz Bank / Project Monitoring.

Coraz więcej inwestorów i firm na rynku nieruchomości komercyjnych uznaje, że czynniki ESG mają i będą miały kluczowe znaczenie w rozwoju oraz tworzeniu wartości. Co istotne, czynniki społeczne, środowiskowe i te związane z ładem korporacyjnym, przyciągają uwagę już nie tylko menedżerów i zarządów, ale także zwykłych osób korzystających z różnego rodzaju obiektów; pracowników biurowych, osób odwiedzających centra handlowe czy użytkowników projektów mixed-use.

Ze ścieżki ESG nie ma już odwrotu. Widzimy, że dla wielu firm temat społecznej i środowiskowej odpowiedzialności był zawsze ważny, jednak teraz przychodzi czas na sformalizowane działania opierające się na międzynarodowych standardach. Naszym celem jest wspieranie inwestorów oraz najemców w dostosowywaniu ich strategii do założeń zgodnych ze zrównoważonym rozwojem, a także pomoc w adaptowaniu nieruchomościowej części ich biznesów do ESG. Takie podejście wymaga od nas dostępu do wiedzy, odpowiednich narzędzi i najwyższych kompetencji. Z Anią i Sławomirem na pokładzie będziemy w sanie jeszcze lepiej przekładać plany i deklaracje w konkretne działania

podkreśla Erik Drukker, CEO BNP Paribas Real Estate.

Klienci BNP Paribas Real Estate mogą skorzystać z doradztwa w proekologicznym podejściu na każdym etapie realizacji inwestycji – od zakupu nowych nieruchomości czy momentu planowania, aż po ich realizację czy modernizację już istniejących obiektów. Wsparcie obejmuje też obszar finansowania inwestycji. Od momentu rozpoczęcia działalności, 3 lata temu, zespół Kierowany przez Piotra Rusinka, jest odpowiedzialny za Zarządzanie projektami, projektowanie oraz opracowania Techinical Due Dilligence i Bank monitoring dla nieruchomości o łącznej wielkości ponad 2 mln GLA. Nowi eksperci od ESG będą pracować we ścisłej współpracy z Andrew Cavanagh i Przemysławem Pyrkowskim, przy opracowywaniu raportów technicznych dla inwestorów, najemców czy instytucji finansowych.

Przyszłość nieruchomości jest nierozerwalnie związana z ESG. Wspólnie z nowymi kolegami właściwie ze wszystkich działów firmy będziemy starali się pokazywać inwestorom i najemcom, jak zrównoważony rozwój może wpływać na ich biznes i w jaki sposób wyzwania zmieniać w możliwości. Tak, żeby trwale napędzały rozwój i pozwoliły na tworzenie wartości w długiej perspektywie. Tym bardziej, że katalog działań na rzecz środowiska i społeczności będzie się powiększał

mówi Anna Rusek, która od 1 czerwca zajmuje w BNP Paribas Real Estate Poland stanowisko Dyrektor ESG.

Anna Rusek ma bogate, ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów środowiskowych. Przez ostatnie 6 lat jako dyrektorka zarządzająca była odpowiedzialna za zespół ponad 50 doradców, który w strukturach międzynarodowej firmy konsultingowej wspierał polskich i zagranicznych inwestorów w środowiskowym Due Dilligence. Z jej wiedzy i doświadczenia wielokrotnie korzystali wiodący deweloperzy, fundusze inwestycyjne, globalne instytucje finansowe, a także najemcy. Nowa Dyrektor jest też autorką strategii adaptacji do zmian klimatycznych, przygotowanej dla 44 polskich miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tyś. każde.

Nowy zespół zajmujący się ESG współtworzy też Sławomir Adamczyk, który objął stanowisko Menadżera ds. Projektów Środowiskowych. Menedżer z wysoką reputacją i prawie 20-letnim doświadczeniem związanym z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska przez wiele lat kierował departamentem w katowickim oddziale RDOŚ-u, posiada również rozległą wiedzę z zakresu krajowych oraz europejskich procedur prawnych i ścieżek administracyjnych.

Trudno dziś mówić o dobrych, przemyślanych decyzjach inwestycyjnych bez uwzględnienia znaczena szerszego, społecznego i środowiskowego kontekstu. Jesteśmy w momencie, kiedy brak ESG i niepodejmowanie konkretnych działań może narazić firmę na wypadnięcie z rynku. Razem z Anią Rusek i innymi nowymi koleżankami i kolegami pomożemy przygotowywać inwestorów i najemców do nowych wyzwań

mówi Sławomir Adamczyk, Menadżera ds. Projektów Środowiskowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!