Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Bank Polska nagrodzony przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

<p><span style="font-size: small;"><strong>Prestiżowa nagroda EBRD Sustainability Award, przyznawana instytucjom współpracującym z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju za osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju, trafiła właśnie do BNP Paribas Banku Polska. Bank został wyróżniony za wspieranie prywatnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich przedsięwzięciach na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energii ze źródeł odnawialnych.</strong></span></p>

>

Podczas odbywaj?cego się w Warszawie w dniach 14 – 15 maja XXIII Dorocznego Walnego Zgromadzenia Rady Gubernatorów EBOiR i towarzysz?cego mu Forum Biznesowego, nagroda EBRD   Sustainability Award 2014 została wręczona prezesowi Zarz?du BNP Paribas Banku Polska Fredericowi Amoudru. Bank został doceniony za konsekwentne wspieranie sektora MŚP w projektach poprawiaj?cych efektywność energetyczn? oraz wykorzystuj?cych energię ze źródeł odnawialnych.

Polski Program Finansowania Zrównoważonej Energii to pierwsza w Polsce pośrednia linia kredytowa o wartości 190 milionów euro, stworzona przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jej celem jest finansowanie inwestycji racjonalizuj?cych gospodarowanie energi? w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem współpracuj?cych banków.

BNP Paribas Bank Polska doł?czył do PolSEFF w styczniu 2011 roku, jako jedna z pierwszych instytucji finansowych. Wykorzystuj?c możliwości, jakie oferuje program, bank stworzył szereg produktów finansuj?cych projekty obniżaj?ce koszty zużywania energii i zmniejszaj?ce emisję CO2. Przyznana bankowi linia kredytowa o wartości 30 milionów euro została w całości wykorzystana, a z kredytu i leasingu energooszczędnego skorzystało ok. 300 małych i średnich przedsiębiorstw, finansuj?c 304 własnych projektów inwestycyjnych wartych w sumie 35,7 miliona euro.

Poza wsparciem finansowania przedsiębiorców, bank miał również istotny wpływ na rozwój nowych instrumentów w ramach programu, takich jak Lista Zakwalifikowanych Urz?dzeń   i Materiałów (LEME). Z inicjatywy BNP Paribas Banku Polska do PolSEFF wł?czono również kilka nowych kategorii technologicznych takich jak materiały izolacyjne czy energooszczędne okna.               W efekcie z programu skorzystało wielu znacz?cych na świecie producentów z tych branż.

Współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jest jednym z kilku obszarów promowania zrównoważonego rozwoju przez BNP Paribas Bank Polska. W 2013 roku bank wdrożył politykę  społecznej odpowiedzialności w biznesie, która wspiera finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i ogranicza możliwości finansowania projektów społecznie b?dź środowiskowo wrażliwych.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o  międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w 78 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w  trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i  Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i  Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i  Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

 

Więcej informacji:
Izabela Tworzydło
ekspert ds. PR
BNP Paribas Bank Polska SA
(22)  566 90 42
607 449 849

Katarzyna Mroczkowska
kierownik Zespołu PR
BNP Paribas Bank Polska SA
(22)  566 90 40
601  441  326

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!