Aktualności firm stowarzyszonych

Błyskawiczna logistyka dla ratowania życia

<p style="text-align: justify;">Dachser Air &amp; Sea Logistics już nie raz udowodnił, że świetnie radzi sobie z ekstremalnymi wyzwaniami. Austriacka spółka otrzymała zadanie zorganizowania transportu, w absolutnie najkrótszym czasie, dwóch pojemników z farmaceutykami z Wiednia do Omanu dla pacjenta z chorobą zagrażającą życiu. Ponieważ termin doręczenia był bardzo napięty, kluczową rolę odegrała tu sprawność operatora logistycznego.</p>

>

Zamówienie klienta dotarło około godz. 14. Przesyłkę odebrano o godz.15 i bezpośrednio dostarczono j? na międzynarodowe lotnisko w Wiedniu – Schwechat. Samolot wystartował punktualnie o 17.00. Po postoju w Dubaju, wyl?dował zgodnie z planem następnego dnia rano w Maskat, stolicy Omanu, gdzie celnicy już czekali, aby odprawić przesyłkę do importu. Leki ratuj?ce życie mogły zostać podane pacjentowi już w południe, w niespełna 20 godzin od otrzymania przez Dachser zlecenia oraz po przebyciu 4.600 kilometrów.

O Dachser :

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie. Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Więcej informacji: www.dachser.pl

***

O firmie:

Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 471 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności? i spersonalizowan? obsług?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!