Blisko 70-procentowy wzrost rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi od początku 2017 r.

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku zarejestrowano 355,5 tys. nowych samochodów osobowych – o 17,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Popyt jest nadal generowany głównie przez klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali od stycznia do września br. o 20,7% aut więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Bardzo dynamicznie w analizowanym okresie rosła liczba rejestracji samochodów z segmentu premium (wzrost o 24,1% r/r). Polacy coraz częściej przesiadają się do samochodów z napędami alternatywnymi, których od początku br. zarejestrowano 12 742 sztuki (blisko 70% więcej r/r). Z taśm montażowych zjechało 527,4 tys. pojazdów samochodowych, a wartość produkcji sprzedanej firm z przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 110,9 mld zł, tj. o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.</strong></span></span></span></p>

>

W Polsce odnotowano największy wzrost rejestracji samochodów osobowych spośród dziesięciu największych rynków w Unii Europejskiej (+17%). Na drugim miejscu znalazła się Holandia (+14%), a na trzecim Włochy (+9%). Liderami w tej kategorii niezmiennie pozostaj? Niemcy i Wielka Brytania.  

Wzrost aktywności klientów instytucjonalnych  

Ogółem od stycznia do września br. zarejestrowano 355,5 tys. nowych samochodów osobowych – 52,5 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 17,3%). W  porównaniu do  pierwszych trzech kwartałów 2016 roku można zauważyć duż? aktywność klientów instytucjonalnych (wzrost o 20,7%) – ich całkowity udział w rynku nowych samochodów osobowych wyniósł blisko 70%.  

Tak wyraźny wzrost udziału rejestracji do firm oczywiście cieszy, jednak należy wzi?ć pod uwagę fakt, że część tych pojazdów opuszcza Polskę w ramach reeksportu i nie trafia na polskie drogi – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Dobra passa producentów samochodów premium trwa  

Bardzo dynamicznie rozwija się rynek samochodów premium. W pierwszych trzech kwartałach 2017  roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w  tym segmencie wyniosła 46,3 tys. i  była wyższa o 24,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dynamicznie rośnie rejestracja aut z napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – od pocz?tku br. odnotowano wzrost o 68,5% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Ponadto w pierwszych III  kwartałach zarejestrowano 681 sztuk samochodów elektrycznych. Niezmiennie znacznie więcej pojazdów z  napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni, w ich przypadku odnotowano także większ? dynamikę wzrostu (+68,9%).  

Pomimo tego, że wśród aut napędzanych paliwami alternatywnymi nadal zdecydowanie najpopularniejsze s? hybrydy, które odpowiadaj? za  91,8% nowych rejestracji w tej grupie w trzecim kwartale, dynamicznie rośnie popularność samochodów elektrycznych. Od stycznia do września zarejestrowano ich 681 sztuk, czyli o 62,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba rejestracji wzrosła w  większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 15% wzrost, z  kolei segment B wzrósł o 20%. Małych i średnich SUV-ów zarejestrowano o blisko 27% więcej niż w  analogicznym okresie poprzedniego roku–mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.  

Stabilizacja na rynku samochodów dostawczych  

Trzeci kwartał 2017 roku przyniósł nieznaczny spadek sprzedaży w kategoriach rynku samochodów użytkowych. Liczba rejestracji samochodów dostawczych wyniosła 14,44 tys., co oznacza spadek o  0,9% r/r. Był to pierwszy od 2012 roku spadek zanotowany w III kwartale 2017 roku. Rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5  673 sztuki, tj. o  246 mniej niż w  poprzednim kwartale i o 5 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

W III kwartale 2017 roku zarejestrowano 6 485 samochodów ciężarowych, co oznacza wzrost o  5,7%  r/r. Za wzrost odpowiadaj? głównie pojazdy ciężarowe i specjalne. Dynamicznie rośnie również liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszych trzech kwartałach br.  zarejestrowano 1 684 pojazdów, o 17,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Do wzrostu całej grupy przyczyniły się wszystkie segmenty, a  przede wszystkim autobusy mini (poniżej 8t) oraz  turystyczne.

W 2016 roku motorem napędowym rejestracji autobusów w Polsce była kategoria MINI, która zdecydowanie pokonała segment miejski. Liczymy, że IV kwartał przyniesie realizację licznych kontraktów z unijnym dofinansowaniem i w bież?cym roku ten wyścig wygraj? autobusy miejskie, które coraz częściej s? wyposażane w przyjazne dla środowiska napędy alternatywne – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Spadki w segmentach motocykli i motorowerów  

W pierwszych III kwartałach 2017 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli wyniosła 12 763, czyli o 6 586 sztuk mniej niż w analogicznym okresie w 2016 roku. Spadek odnotowano również w  segmencie motorowerów – od stycznia do września br. zarejestrowano 20 558 sztuk, co oznacza spadek o  4% r/r.  

Wzrost eksportu produktów motoryzacyjnych  

W pierwszych III kwartałach 2017 roku wyprodukowano w Polsce ł?cznie 527,4 tys. pojazdów – o  0,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie odnotowano spadek produkcji samochodów osobowych (398,2 tys. szt., -7,1% r/r). Tymczasem wzrosła liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego – 3,7 tys. szt., +5,2%, a także produkcja samochodów dostawczych i  ciężarowych – wzrost o 36,7% r/r do 125,4 tys. sztuk.  

Dane po pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku wskazuj?, że w całym 2017 roku eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o  10,3% r/r i wyniósł 17,4 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tym silniki), których eksport sięgn?ł 10,9 mld euro (wzrost o 8,5% r/r), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 6,5 mld euro, tj. o 13,4% więcej niż rok wcześniej – mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.plorazanna.materzok(@)pzpm.org.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2017 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.  

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!