Analizy i badania

Blisko 60% Polaków używa drukarki podczas wykonywania pracy zawodowej

<p style="text-align: justify;">Według najnowszego raportu firmy doradczej KPMG pt. „Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków” blisko 60% pracujących Polaków używa drukarki podczas wykonywania pracy zawodowej, a 63% z nich robi to codziennie. Firma doradcza KPMG w Polsce już po raz drugi organizuje akcję społeczną No printing Day, której celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień, w pierwszy piątek października, aby w realny sposób pozytywnie wpłynąć na środowisko. Patronat nad akcją objął portal odpowiedzialnybiznes.pl.</p>

>

Wykorzystanie papieru przez pracuj?cych Polaków

Blisko 60% Polaków pracuj?cych w analizowanych sektorach używa drukarki podczas wykonywania pracy zawodowej.

Najczęściej drukarki używaj? osoby zatrudnione w sektorze administracji publicznej (93%), edukacji (85%) oraz usługach finansowych, telekomunikacyjnych, profesjonalnych i technicznych (73%). Najrzadziej zaś osoby pracuj?ce w budownictwie (34%) oraz przy produkcji dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych (po 40%).

Zużycie kartek papieru

Powierzchnia wszystkich kartek, jakie w ci?gu roku zużywaj? osoby pracuj?ce zawodowo pozwoliłaby przykryć ponad trzydziestokrotnie powierzchnię największego jeziora w Polsce – jeziora Śniardwy lub sześciokrotnie powierzchnię Warszawy.

Inicjatywy ekologiczne

„Jak wynika z badania, z inicjatyw ekologicznych Polacy zarówno w miejscu pracy, jak i w domu największ? wagę przywi?zuj? do oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz do segregacji śmieci. Najmniejsza liczba Polaków korzysta z elektronicznych czytników – co trzeci respondent nigdy nie użył go w pracy, a co drugi w domu” – mówi Jerzy Kalinowski, Partner w KPMG w Polsce.

Proekologiczne działania firm

Przedsiębiorstwa, w których pracuj? respondenci podejmuj? różnego typu działania proekologiczne. Najczęstszymi z nich s? zachęty do oszczędzania energii elektrycznej i wody, a także do segregowania śmieci.

Respondenci bior?cy udział w badaniu odpowiedzieli, że firmy w których pracuj? najczęściej wspieraj? inicjatywę oszczędzania energii elektrycznej (87%), oszczędzania wody (80%) oraz segregacji śmieci (79%).

Raport_Wykorzystanie papieru przez pracuj?cych Polaków >>>

****

O akcji No printing Day:

No printing Day to akcja zainicjowana przez firmę doradcz? KPMG w Polsce. Jej głównym celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień, 4 października 2013 roku, aby w realny sposób pozytywnie wpłyn?ć na środowisko. Udział w akcji jest bezpłatny, a doł?czyć do niej można za pośrednictwem strony NoPrintingDay.pl (firmy i instytucje) oraz portalu Facebook (osoby indywidualne). No printing Day jest coroczn? akcj?, odbywaj?c? się w każdy pierwszy pi?tek października.

****

O badaniu:

Badanie „Wykorzystanie papieru przez pracuj?cych Polaków” zostało przeprowadzone metod? wywiadu telefonicznego CATI (and. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1 013 pracuj?cych zawodowo Polaków. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27.08-02.09.2013r. Realizację wywiadów oraz dobór respondentów do próby zapewniła firma badawcza Norstat.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 152 000 pracowników w 156 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Do pobrania

Download Raport_Wykorzystanie-papieru-przez-pracujacych-Polakow.pdf  (PDF • 3 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!