Izba

Blisko 2/3 firm francuskich działających w Polsce stale współpracuje z ponad 100 lokalnymi firmami

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby wydała raport pt. „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”.

- Duża skala działalności wielu firm z kapitałem francuskim sprawia, iż otaczają się one szczególnie szerokim gronem lokalnych dostawców. Blisko 2/3 firm francuskich stale współpracuje w Polsce z ponad 100 lokalnymi firmami, a co piąta spółka szacowała łączną liczbę polskich partnerów na ponad 1000 podmiotów – mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektorka generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). - Dzięki temu polskie firmy włączane są w globalne łańcuchy dostaw, mogą rozwijać się we Francji, ale też w innych oddziałach francuskich koncernów na całym świecie.

1 200 firm z udziałem kapitału francuskiego działających w Polsce odpowiada za 4% całkowitego zatrudnienia i przychodów podmiotów posiadających 10 i więcej pracowników. Jednocześnie odpowiadają one za około 5% łącznych nakładów inwestycyjnych i wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Wartość wymiany handlowej między Francją, a Polską osiągnęła w 2023 r. poziom 35 mld euro, z nadwyżką handlową Polski w wysokości aż 8,4 mld euro.

Spółki zależne od kapitału francuskiego nie są najliczniejszą grupą firm zagranicznych w naszym kraju, ale zaliczają się do podmiotów o największej przeciętnej skali działalności. Średnie zatrudnienie wynosi blisko 500 osób, wobec niecałych 300 pracowników wśród ogółu firm zagranicznych w Polsce. W sumie firmy francuskie stworzyły 227 000 bezpośrednich miejsc pracy i co najmniej drugie tyle pośrednich, u swoich dostawców i partnerów.

Pod względem skali działalności, efektywności biznesowej oraz aktywności inwestycyjnej firmy francuskie pozytywnie wyróżniają się nie tylko na tle średniej, ale też podmiotów kontrolowanych przez kapitał z krajów ze ścisłej czołówki inwestorów obecnych w Polsce (Niemcy, USA, Wielka Brytania, Holandia). Cechują je najwyższe w tej grupie przeciętne przychody, zatrudnienie oraz relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów.

Pełna wersja raportu na temat wkładu francuskich inwestycji w rozwój polskiej gospodarki >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!