Analizy i badania

Black Friday frenzy in Europe

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><em>Pomimo, że w Europie nie obchodzimy Dnia Dziękczynienia, a dzień po nim spędzamy normalnie w pracy, sprzedawcom udało się dodać do kalendarza wyprzedaży całkowicie nowe wydarzenie. SPLIO przedstawia infografikę </em><em><strong>„Black Friday frenzy in Europe</strong></em><em>”, której towarzyszy poniższy artykuł. </em></span></span></p>

>

Europejscy retailerzy tworz? własn? tradycję Black Friday

Black Friday przyćmił Cyber Monday; Francja i Hiszpania w czołówce

W Europie nie obchodzimy Święta Dziękczynienia, a dzień po nim nie jest dniem wolnym, mimo to sprzedawcom udało się stworzyć całkowicie nowe wydarzenie w kalendarzu wyprzedaży. Wykorzystali oni okazję i zaoferowali klientom wyj?tkowe doświadczenia zakupowe.

Przyjrzyjmy się teraz dokładnie Francji, Hiszpanii, Włochom oraz Polsce.

Fakty: pomimo braku zakorzenienia w kulturze Black Friday został „zeuropeizowany”, a jego popularność od 2014 roku systematycznie rośnie w całej Europie. Wśród 300 przebadanych w 2017 sprzedawców*, 17% wł?czyło Black Friday do swoich kalendarzy marketingowych w 2014, 30% w 2015, zaś 50% w 2016 roku. Pokazana tendencja dotyczy wszystkich marek, 62% z nich należy do branży retail, 31% do e-commerce a 7% do sprzedawców posiadaj?cych wył?cznie sklepy stacjonarne. 34% należy do branży odzieżowej, 10% do usług i turystyki, zaś 8% to branża kosmetyczna i farmaceutyczna.

Europejscy retailerzy ulepszyli Black Friday przekształcaj?c go w cały weekend a nawet w cały tydzień zniżek online i offline. Informacje marketingowe o Black Friday przyćmiewaj? te o Cyber Monday 88% do 12%. Pamiętajmy, że 31% sprzedawców online wł?cza Black Friday do swojej strategii sprzedażowej, co oznacza, że wydarzenie pierwotnie dotycz?ce sklepów stacjonarnych zdobywa również szturmem świat online.

Kampanie marketingowe wyraźnie miały na celu generowanie ruchu zarówno online jak i offline. Proponowały konsumentom nowe doświadczenie zakupowe – zupełnie inne od tego, które będ? mieli okazję doświadczać podczas ogromnych wyprzedaży na pocz?tku 2018 roku. Kampanie rozpoczęły się z cał? moc? 20 listopada, tydzień przed Black Friday, uzyskuj?c dobre wskaźniki otwarć (około 27%) świadcz?ce o dużym apetycie konsumentów na to wydarzenie.

Króluje otwieranie wiadomości e-mail na laptopie lub komputerze PC, przy jednoczesnym wzroście znaczenia urz?dzeń mobilnych: od 2014 roku otwarcia mobilne wzrosły we Francji o 57%, a we Włoszech o 193%. W Polsce otwarcia mobilne s? na poziomie 31%. Obserwujemy także duży wzrost komunikacji poprzez kanał SMS (o 300% od 2014 roku), który jest zwykle używany do budowania lojalności oraz bliskich relacji z konsumentami.

Czy poszczególne europejskie kraje maj? podobne doświadczenia zwi?zane z Black Friday? Cóż, Francja i Hiszpania stoj? na czele! Sprzedawcy z tych krajów byli bardzo zaangażowani, utrzymuj?c ci?gł? komunikację na temat Black Friday. Polska cały czas zapoznaje się z ide? tego wydarzenia, zaś Włochy były poniżej oczekiwań ze względu na kontrast między ich komunikacj? a nisk? sprzedaż? spowodowan? strajkami.

Szybko rozwijaj?cy się, z jednodniowego wydarzenia do całotygodniowego święta, Black Friday znajduje się na prostej ścieżce do wdrożenia omnicommerce. Realizowanie kampanii online i offline to dla sprzedawców prawdziwa biznesowa szansa na zwiększenie ruchu zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych. Możliwe, że w przyszłości oferowanie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych stanie się biznesow? rzeczywistości? zwiększaj?c? wyniki sprzedaży. Entuzjazm francuskich sprzedawców został już potwierdzony zakupami konsumentów, jeśli wierzymy ostatnim szacowaniom Fevad we Francji**.

Listopad może być bardzo dobrym okresem na rozwijanie strategii marki i proponowanie klientom nowych ścieżek zakupowych. Takie podejście zostało już wypróbowane przez wiele firm, a także potwierdzone przez ich konsumentów. To świetna okazja na poł?czenie doświadczenia zakupowego z odkrywaniem marki: rozpieszczaj klientów poprzez oferowanie im ofert VIP, przyci?gaj nowych za pomoc? Black Friday i Cyber Monday (i redukuj przy tym stany magazynowe!). A wszystko to, maj?c na uwadze, że nic nie może się obejść bez udziału social media.

Podsumowuj?c, tradycja Black Friday jest wzbogacona o europejskie akcenty: Black Friday jest digital, trwa cały tydzień, jest omnichannel i rozpoczyna sezon świ?teczny z przytupem!  

Sandra Fernandes,

Marketing and Communications Director w Splio Group

*Splio zbadało 300 klientów swojej platformy marketingowej w Europie w listopadzie 2014, 2015, 2016, 2017

**Fevad Estimations  

Kontakt dla mediów: Karolina Franczyk, kfranczyk(@)splio.pl

***

SPLIO to twórca oprogramowania marketingowego w modelu SaaS dla branży retail. Nasza Platforma Customer Experience w modelu SaaS ł?czy wszystkie moduły niezbędne do wdrożenia Centrum Wiedzy o Kliencie, daj?c możliwość realizowania strategii omnichannel w czasie rzeczywistym. Buduj?c na 15 latach partnerstwa, wizji i zrozumieniu potrzeb ponad 500 międzynarodowych i lokalnych firm z branży retail, SPLIO stworzyło unikaln? intuicyjn? platformę, która umożliwia specjalistom ds. marketingu uwolnić ich kreatywność oraz ł?czy wszystkie działy firmy, zapewniaj?c spójne podejście customer centric.

Biura SPLIO znajduj? się w Paryżu, Barcelonie, Mediolanie, Pekinie, Szanghaju, Warszawie oraz São Paulo.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!