Aktualności firm stowarzyszonych

Biuro Cushman & Wakefield w Metropolitanie w nowej i funkcjonalnej odsłonie

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield, we współpracy z pracownią Luma Architekci, stworzyła w swoim warszawskim biurze nową, funkcjonalną i inspirującą przestrzeń do pracy. Po zebraniu i przeanalizowaniu danych z różnych badań, przeprowadzonych w celu lepszego poznania potrzeb i oczekiwań pracowników, zespół projektowy opracował rozwiązania, które usprawnią komunikację i współpracę oraz pomogą wspierać innowacyjność.</p>

>

Podstawowym założeniem nowego projektu biura było stworzenie pracownikom Cushman & Wakefield zdrowego i pobudzaj?cego do działania środowiska pracy w istniej?cej przestrzeni, wspieranie innowacyjności oraz umożliwienie efektywnej komunikacji i współpracy w zespołach. Oprócz przestronnych, kolorowych i interaktywnych miejsc wspólnych, w nowym biurze powstało kilka gabinetów do pracy w skupieniu oraz w grupach. Wśród nowych elementów, w wystroju wnętrza znalazły się panele z mchu w części centralnej biura i przy recepcji, a także rośliny pn?ce na wykonanych z jasnego drewna ściankach działowych.

Przed przyst?pieniem do projektu wewnętrzny dział Workplace Strategy Cushman & Wakefield przeprowadził wywiady z managerami i kierownictwem firmy oraz szczegółow? analizę wykorzystania przestrzeni biurowej z wykorzystaniem iNotify. Profesjonalne zarz?dzanie zmian? umożliwiło sprawne prowadzenie prac remontowych bez powodowania jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu warszawskiego biura.

-  Zmiany w zakresie wystroju, rozplanowania przestrzeni i wyposażenia pomieszczeń biurowych ułatwiaj? współpracę pracownikom różnych działów, wymianę pomysłów i doświadczeń. Jednocześnie oferuj? znacznie większ? swobodę wyboru sposobu pracy i pomagaj? zachować równowagę pomiędzy prac? a życiem osobistym  - mówi Charles Taylor, Dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.

Maciej Markowski, Partner, Dyrektor Workplace Strategy na Europę Środkowo-Wschodni? w dziale Globalnej Obsługi Najemców w Cushman & Wakefield był odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy i zarz?dzanie zmian?. Natomiast Andrew Frizell, Partner, Dyrektor Działu Zarz?dzania Projektami i Doradztwa w Cushman & Wakefield wraz z pracowni? Luma Architekci odpowiadał za projekt architektoniczny oraz przeprowadzenie koniecznych prac remontowych.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!