Aktualności firm stowarzyszonych

BIRETA z certyfikatami ISO 17100 i 27001

<p style="text-align: justify;">BIRETA Professional Translations należy do grona zaledwie kilku biur tłumaczeń posiadających dwa certyfikaty międzynarodowych standardów ISO. Działa zgodnie z branżową normą jakości ISO 17100 oraz normą ISO 27001 związaną z bezpieczeństwem informacji.</p>

>

Norma ISO 17100 zast?piła obowi?zuj?cy wcześniej standard europejski PN-EN 15038. ISO 17100 definiuje kryteria świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości. Dotyczy nie tylko samego procesu tłumaczenia, ale również kompetencji tłumaczy i kierowników projektów, zasobów technicznych, systemu zarz?dzania jakości?, zarz?dzania realizacj? zleceń oraz obsługi klienta.

Certyfikat ISO 17100 stanowi gwarancję tego, że system zarz?dzania w firmie spełnia surowe standardy oraz podlega ci?głemu doskonaleniu. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości zarówno samych tłumaczeń, jak i obsługi klienta.

Norma ISO 27001 określa z kolei wymagania zwi?zane z wdrożeniem, użytkowaniem, monitorowaniem i udoskonaleniem Systemu Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji. Obejmuje jedenaście obszarów podlegaj?cych kontroli w przedsiębiorstwie:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. organizacja bezpieczeństwa informacji,
 3. zarz?dzanie aktywami,
 4. bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 5. bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 6. zarz?dzanie systemami i sieciami,
 7. kontrola dostępu,
 8. zarz?dzanie ci?głości? działania,
 9. pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
 10. zarz?dzanie incydentami zwi?zanymi z bezpieczeństwem informacji,
 11. zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Certyfikowany System Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji daje pewność, że dokumenty i dane powierzane firmie s? przetwarzane i przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów ochrony poufności i bezpieczeństwa.

„Wdrożenie dwóch norm ISO i dopasowanie naszych wewnętrznych procedur do rygorystycznych wymogów nie było prostym zadaniem. - mówi szefowa Działu Sprzedaży, Katarzyna Tomaszek. Cieszymy się jednak, że zdecydowaliśmy się na ten krok. Klienci nie musz? wierzyć nam na słowo, kiedy mówimy o wysokiej jakości świadczonych usług. Możemy przedstawić obiektywne potwierdzenie tego, że nasze systemy zarz?dzania jakości? i bezpieczeństwem informacji spełniaj? najwyższe międzynarodowe standardy”.

Biuro Tłumaczeń BIRETA posiada certyfikat normy ISO 17100 od 2015 roku (od 2012 normy PN:EN 15038) oraz certyfikat ISO 27001 od 2016 roku. Obecnie przygotowuje się do kolejnych audytów kontrolnych przeprowadzanych przez firmę DEKRA Certification.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

MaskMood - Trendy Luty 2021

Maseczka ochronna to wciąż gorący temat, który nie przestaje schodzić z ust wszystkich. Firma Mulliez-Flory przygotowała dla Państwa krótki zoom...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!