Aktualności firm stowarzyszonych

BIRETA z certyfikatami ISO 17100 i 27001

<p style="text-align: justify;">BIRETA Professional Translations należy do grona zaledwie kilku biur tłumaczeń posiadających dwa certyfikaty międzynarodowych standardów ISO. Działa zgodnie z branżową normą jakości ISO 17100 oraz normą ISO 27001 związaną z bezpieczeństwem informacji.</p>

>

Norma ISO 17100 zast?piła obowi?zuj?cy wcześniej standard europejski PN-EN 15038. ISO 17100 definiuje kryteria świadczenia usług tłumaczeniowych wysokiej jakości. Dotyczy nie tylko samego procesu tłumaczenia, ale również kompetencji tłumaczy i kierowników projektów, zasobów technicznych, systemu zarz?dzania jakości?, zarz?dzania realizacj? zleceń oraz obsługi klienta.

Certyfikat ISO 17100 stanowi gwarancję tego, że system zarz?dzania w firmie spełnia surowe standardy oraz podlega ci?głemu doskonaleniu. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości zarówno samych tłumaczeń, jak i obsługi klienta.

Norma ISO 27001 określa z kolei wymagania zwi?zane z wdrożeniem, użytkowaniem, monitorowaniem i udoskonaleniem Systemu Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji. Obejmuje jedenaście obszarów podlegaj?cych kontroli w przedsiębiorstwie:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. organizacja bezpieczeństwa informacji,
 3. zarz?dzanie aktywami,
 4. bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 5. bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 6. zarz?dzanie systemami i sieciami,
 7. kontrola dostępu,
 8. zarz?dzanie ci?głości? działania,
 9. pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
 10. zarz?dzanie incydentami zwi?zanymi z bezpieczeństwem informacji,
 11. zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Certyfikowany System Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji daje pewność, że dokumenty i dane powierzane firmie s? przetwarzane i przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów ochrony poufności i bezpieczeństwa.

„Wdrożenie dwóch norm ISO i dopasowanie naszych wewnętrznych procedur do rygorystycznych wymogów nie było prostym zadaniem. - mówi szefowa Działu Sprzedaży, Katarzyna Tomaszek. Cieszymy się jednak, że zdecydowaliśmy się na ten krok. Klienci nie musz? wierzyć nam na słowo, kiedy mówimy o wysokiej jakości świadczonych usług. Możemy przedstawić obiektywne potwierdzenie tego, że nasze systemy zarz?dzania jakości? i bezpieczeństwem informacji spełniaj? najwyższe międzynarodowe standardy”.

Biuro Tłumaczeń BIRETA posiada certyfikat normy ISO 17100 od 2015 roku (od 2012 normy PN:EN 15038) oraz certyfikat ISO 27001 od 2016 roku. Obecnie przygotowuje się do kolejnych audytów kontrolnych przeprowadzanych przez firmę DEKRA Certification.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!