Aktualności firm stowarzyszonych

Bird & Bird & WhistleB

Innowacyjne wsparcie Bird & Bird w dostosowaniu wewnętrznych procesów oraz procedur w zakresie whistleblowingu

Zagwarantowanie ochrony sygnalistów stanie się wkrótce koniecznością dla podmiotów obecnych w obrocie gospodarczym i innych organizacji.

Aby zapewnić efektywne wdrożenie procedur raportowania o nieprawidłowościach, klienci Bird & Bird będą mogli skorzystać z kompleksowego rozwiązania obejmującego narzędzie informatyczne.

Bird & Bird nawiązał współpracę partnerską z WhistleB, jedną z wiodących firm oferujących narzędzie do anonimowego zgłaszania nadużyć oraz ich dalszego właściwego rozpoznania.

Bird & Bird jest pierwszą kancelarią w Polsce, która oferuje swoim klientom, we współpracy z WhistleB, ww. zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na szybkie i niskobudżetowe wdrożenia procesów i procedur dotyczących whistleblowingu (sygnalistów).

Dowiedz się więcej >>

Czym jest whistleblowing?

Whistleblowing to procedura, w ramach której szeroko rozumiane naruszenia (niezgodne z prawem działania lub zaniechania, szkody dla interesu publicznego), do których dochodzi w związku z działalnością podmiotów publicznych lub prywatnych zgłaszane są przez tzw. sygnalistów.

Dla prawidłowego funkcjonowania tego procesu konieczne jest zapewnienie poufności, a także skutecznej ochrony sygnalistów, przede wszystkim przed działaniami odwetowymi.

W świetle Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”) sygnalistami są osoby, które o wspomnianych naruszeniach uzyskują informacje w kontekście związanym z pracą bądź współpracą (definicja jest szeroka), a następnie je zgłaszają. Mogą być nimi zatem: 

 • pracownicy, bez względu na podstawę zatrudnienia, a więc także osoby samozatrudnione, wolontariusze oraz stażyści;
 • kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym oraz byli pracownicy; 
 • członkowie struktur korporacyjnych spółki, w tym jej udziałowcy lub akcjonariusze oraz członkowie organów zarządzających i nadzorczych;
 • pracownicy zewnętrznych współpracowników danego podmiotu, tj. wykonawców, podwykonawców oraz dostawców.

W niektórych przypadkach sygnaliści są uprawnieni do zawiadomienia opinii publicznej o naruszeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na reputację danego podmiotu.

Konsekwentnie dążąc do standaryzacji procedur whistleblowingu i zapewnienia minimalnego poziomu ochrony sygnalistów, organy Unii Europejskiej przyjęły w 2019 roku Dyrektywę. Implementacja tych przepisów do porządków krajowych nastąpić ma do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Kanały poufnej komunikacji oraz procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych muszą wprowadzić:

 •  do 17 grudnia 2021 roku:
  •  jednostki sektora publicznego; oraz 
  •  podmioty prawne działające w sektorze prywatnym, zatrudniające co najmniej 250 pracowników;
 • do 17 grudnia 2023 roku:
  • podmioty prawne działające w sektorze prywatnym:
   • zatrudniające od 50 do 249 pracowników; oraz 
   • zatrudniające poniżej 50 pracowników, jeśli skala działalności lub ocena ryzyka działalności tego podmiotu uzasadnia takie wdrożenie.

Podkreślamy, że są to wymogi minimalnej harmonizacji prawa, a zatem implementacja Dyrektywy w Polsce może wprowadzać rozwiązania dalej idące.

Nowe wymogi dla przedsiębiorców

 

Dyrektywa przewiduje szereg regulacji obejmujących zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Nowe obowiązki będą dotyczyły wprowadzenia bądź dostosowania wewnętrznych procesów i procedur, w szczególności wprowadzenia bezpiecznych, wewnętrznych lub zewnętrznych, kanałów zgłoszeniowych i podejmowania działań następczych celem wyeliminowania nieprawidłowości.

Warto mieć na uwadze, że wprowadzenie wspomnianych rozwiązań będzie wiązało się dla przedsiębiorców z koniecznością zapewnienia wysokich standardów ochrony danych osobowych zarówno samych sygnalistów, jak i osób, których dotyczyć będzie zgłoszenie.

Kontakt

 

 
 

Aleksandra Widziewicz
Of Counsel
Compliance Task Force Leader
+48 601236123
aleksandra.widziewicz@twobirds.com

 
 
 

 

 
 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

+48 22 583 79 00

kancelaria@twobirds.com

 
 

NEWSLETTERS & EVENT INVITATIONS

Newsletters and content-led events give general information only as at the date of first publication and/or the date of the event, and are not intended to give a comprehensive analysis. They should not be used as a substitute for legal or other professional advice, which should be obtained in specific circumstances. Furthermore, information in our newsletters and from our events is provided subject to our terms and conditions of use here as if references to the website were to also to such content.

PRIVACY

To subscribe to Bird & Bird regular events, legal updates and newsletters please click here.

To opt-out from all marketing communications from Bird & Bird please complete the form here. Opting out of receiving marketing communications will not affect our continuing communications with you for the provision of our legal services.

To change your contact details or for any queries, please contact our CRM Team.

Our privacy policy, which describes how we handle personal information and the use of cookies, is available here.

BIRD & BIRD

For information on the international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses (together "Bird & Bird"), our offices, our members and partners, regulatory information, complaints procedure and the use of e-mail click here.

Any e-mail sent from Bird & Bird may contain information which is confidential and/or privileged. Unless you are the intended recipient, you may not disclose, copy or use it; please notify the sender immediately and delete it and any copies from your systems. You should protect your system from viruses etc.; we accept no responsibility for damage that may be caused by them.

Bird & Bird LLP, a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318, with its registered office and principal place of business at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP, is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority, whose professional rules and code may be found here.

A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, being lawyers or other professionals with equivalent st

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!