Aktualności firm stowarzyszonych

“Biała lista” podatników VAT od 1.09.2019

W dniu 12 kwietnia 2019 roku, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, już teraz pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nadchodzące zmiany, związane z wprowadzeniem wspólnego rejestru podatników VAT, tzw. białej listy podatników VAT

Rejestr podatników

 • Zostanie uruchomiony z dniem 01.09.2019 roku;
 • będzie on zawierał podstawowe informacje o podatnikach VAT, w tym dane dotyczące rachunku bankowego. W bazie znajdą się informacje o czynnych podatnikach VAT oraz o podatnikach niezarejestrowanych, wykreślonych, przywróconych lub zwolnionych;
 • nakłada obowiązek weryfikacji rachunku kontrahenta ujawnionego na tzw. „białej liście”, w przypadku transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15 000 PLN;
 • rejestr będzie aktualizowany raz na dobę,
  w każdy dzień roboczy.

 Zmiany w podatku dochodowym

 • Dokonanie płatności na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w rejestrze, pozbawi podatnika możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu;
 • powyższe ograniczenia w zakresie podatków dochodowych, wejdzie w życie
  z dniem 01.01.2020 roku.

Sankcje

 • Przepisy sankcyjne wejdą w życie z dniem 01.01.2020 roku;
 • zapłata należności na rachunek inny niż wskazany w rejestrze, spowoduje powstanie po stronie nabywcy odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w podatku VAT,
  w wysokości proporcjonalnie przypadającej do danej transakcji;
 • uniknięcie sankcji będzie możliwe na dwa sposoby: dokonując płatności w systemie split payment lub poprzez zawiadomienie
  w terminie 3 dni, od dnia zlecenia przelewu, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu wpłaty na rachunek nieujawniony w rejestrze.

 

PDF do pobrania >>>

 

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą tematyką i doradztwem podatkowym w tym zakresie, skontaktuj się z naszym działem podatkowym!

Piotr Zając

KONTAKT

Piotr Zając
Tax Director

Tel: +48 223 132 979
E-mail: piotr.zajac(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!