Podsumowanie wydarzeń

Biała Księga CCIFP - rozdział "Podatki"

<p>W ramach kontynuacji pracy nad Białą Księgą CCIFP zapraszamy Państwa do współpracy przy aktualizacji rozdziału poświęconemu podatkom.</p>

>

Rozdział „Podatki” utworzony został w 2010 roku. Ostatni przegl?d został dokonany w maju br, przed spotkaniem z ministrem finansów, Mateuszem Szczurkiem. Aktualizacji postulatów dokonał mecenas Andrzej Dębiec, Partner koncelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska).

W zwi?zku z planowanym kolejnym roboczym spotkaniem z ministrem finansów, zapraszamy do zgłaszania nowych problemów zwi?zanych z podatkami, które napotykacie Państwo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Na Państwa postulaty czekamy do 23 września.

Więcej informacji oraz pełne wydanie Białej Księgi: >>>>>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!