Partnerzy

Bezpłatne szkolenia w ZUS

<p style="text-align: justify;">Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, Małgorzata Zdrodowska serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia, planowane we wszystkich jednostkach Oddziału, w okresie od października do grudnia 2017 r. </p>

>

I Oddział ZUS w Warszawie rozpocz?ł kolejny cykl szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników oraz osób zainteresowanych interpretacj? przepisów zwi?zanych z ubezpieczeniami społecznymi. Już od września w I Oddziale ZUS w Warszawie i w Inspektoratach: na Woli (ul. Wrocławska 20), na Ochocie (ul. Goleszowska 2) oraz na Żoliborzu (ul. Kasprowicza 151), organizowane s? dwugodzinne szkolenia.

Jak informuje Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, spotkanie z ekspertami ZUS może przynieść wiele korzyści. - Od kilku już lat prowadzimy bezpłatne szkolenia, które ciesz? się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania z przedstawicielem ZUS można bowiem uzyskać informacje o obowi?zuj?cych przepisach, wprowadzonych zmianach albo wyjaśnić indywidualne sprawy.

Poniżej szczegółowy plan szkoleń:

I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl:

 1. Ustalenie obowi?zku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikaj?cych z  wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01  stycznia 2016  r.:
 • 16 października godz. 9:00,
 1. Interaktywny Płatnik Plus:
 • 16 października godz. 12:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście nieprawidłowości dotycz?cych kont ubezpieczonych:
 • 17 października godz. 9:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i  różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniow?:
 • 17 października godz. 12:00,
 1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego:
 • 25 października godz. 9:00,
 1. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:
 • 25 października godz. 12:00,
 • 16 listopada godz. 9:00,
 • 6 grudnia godz. 12:00,
 1. e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
 • 18 października, g. 11:00, g. 13:00,
 • 10 listopada, g.9:00,
 • 13 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 15 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 16 listopada, g.12:00,
 • 20 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 22 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 23 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 27 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 29 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 30 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 1 grudnia, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 4 grudnia, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 6 grudnia, g.9:00;
 1. Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 19 października godz. 9:00,
 • 6 listopada, g. 9:00,
 • 8 listopada, g. 9:00;
 1. Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 19 października godz. 11:30,
 • 6 listopada, g. 11:30,
 • 8 listopada, g. 11:30;
 1. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):
 • 26 października godz. 9:00,
 1. Zasady wydawania dokumentów potwierdzaj?cych okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osi?ganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:
 • 26 października godz. 12:00,
 1. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych - szkolenie dla lekarzy:
 • 18 października godz. 9:00,
 • 17 listopada godz. 9:00,
 • 7 grudnia godz. 9:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Żoliborz, mail: sekretariat_zoliborz(@)zus.pl:

 1. Ustalenie obowi?zku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikaj?cych z  wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01  stycznia 2016  r.:
 • 15 listopada godz. 9:00,
 1. Interaktywny Płatnik Plus:
 • 15 listopada godz. 12:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście nieprawidłowości dotycz?cych kont ubezpieczonych:
 • 16 listopada godz. 9:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i  różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniow?:
 • 16 listopada godz. 12:00,
 1. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:
 • 17 listopada godz. 12:00,
 • 12 grudnia godz. 12:00,
 1. e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
 • 17 listopada godz. 9:00,
 • 12 grudnia godz. 9:00,
 1. Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 20 listopada godz. 9:00,
 • 27 listopada godz. 9:00;
 1. Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 20 listopada godz. 11:30,
 • 27 listopada godz. 11:30;
 1. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):
 • 24 listopada godz. 9:00,
 1. Zasady wydawania dokumentów potwierdzaj?cych okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osi?ganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:
 • 24 listopada godz. 12:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Ochota, mail: sekretariat_ochota(@)zus.pl:

 1. Ustalenie obowi?zku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikaj?cych z  wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01  stycznia 2016  r.:
 • 11 grudnia godz. 9:00,
 1. Interaktywny Płatnik Plus:
 • 5 grudnia godz. 9:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście nieprawidłowości dotycz?cych kont ubezpieczonych:
 • 12 grudnia godz. 9:00,
 1. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w  kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i  różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniow?:
 • 12 grudnia godz. 12:00,
 1. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:
 • 9 listopada godz. 9:00,
 • 8 grudnia godz. 9:00,
 1. e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
 • 7 listopada godz. 9:00,
 • 7 grudnia godz. 9:00,
 1. Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 1 grudnia godz. 9:00,
 • 15 grudnia godz. 9:00;
 1. Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniaj?cych więcej niż 20 pracowników:
 • 1 grudnia godz. 11:30,
 • 15 grudnia godz. 11:30;
 1. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):
 • 14 grudnia godz. 9:00,
 1. Zasady wydawania dokumentów potwierdzaj?cych okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osi?ganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:
 • 14 grudnia godz. 12:00.

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Wola, mail: sekretariat_wola(@)zus.pl:

 1. e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
 • 14 listopada godz. 9:00,
 • 7 grudnia godz. 9:00.

Z uwagi na ograniczon? liczbę miejsc należy wysłać zgłoszenie na odpowiedni adres e-mail, przypisany do miejsca szkolenia.

- Serdecznie zapraszam do naszych placówek, w których przez kolejne miesi?ce będziemy pomagać Państwu w zrozumieniu i zastosowaniu przepisów zwi?zanych z ubezpieczeniami społecznymi – zachęca Małgorzata Zdrodowska.  

Więcej informacji:  

Justyna Borowska

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
22  538 20 21 / 502  007 397

justyna.borowska(@)zus.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!